Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Läsårstider, lov, ledigheter grundskola

2020/2021

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma.

Vårterminen 2021
Måndag 11 januari - torsdag 10 juni
Vecka 10 Vinterlov
Vecka 14 Påsklov
Lovdag 14 maj
+ rörliga studiedagar

 

2021/2022

Höstterminen 2021
Fredag 20 augusti - onsdag 22 december
Vecka 44 Höstlov

Vårterminen 2022
Tisdag 11 januari - torsdag 9 juni
Vecka 10 Vinterlov
Vecka 16 Påsklov
Lovdag 27 maj


Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolplikten fullgörs i de obligatoriska skolformerna

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan (årskurs 1-6)

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Läs mer på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2021-01-19

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter