Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Avgifter och regler

Så beräknas avgiften

Fritidshemsplatsen abonneras 12 månader per år. Avgift betalas månadsvis i efterskott. Avgiften beräknas på inkomsten i det hushåll där barnet/barnen är folkbokförd, samt utifrån kommunens taxa. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester, ferier mm påverkar inte avgiften. Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar.

Vårdnadshavare ska själva anmäla de inkomstförändringar som sker under året. Därutöver kommer minst en inkomstförfrågan per år. Om vårdnadshavare inte besvarar denna förfrågan höjs avgiften upp till maxtaxans högsta nivå.

Avgift fritidshem
 

Beräkna själv din avgift

Betalning

Betalningsform är normalt pappersfaktura. Det finns dock möjlighet att välja betalning via autogiro eller elektronisk faktura.

Delad faktura

Om fakturan ska delas mellan två vårdnadshavare så ska blanketten "Försäkran om betalningsansvarPDF" användas.

Kravhantering

Avgiften för kommunal barnomsorg skickas ut en gång per månad, första veckan i varje månad. Förfallodatumet är den sista i varje månaden. Om avgiften inte betalats 10 dagar efter förfallodatum skickas ett krav med inkassoavgift 180 kronor.

Om en familj har 2 obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen. En avbetalningsplan kan upprättas. Om inte skulden regleras avslutas placeringen och ärendet skickas till kronofogden.

Sidan uppdaterades

2020-05-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Administration fritidhemsplats
Kontaktlista