Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Vanliga frågor om förskola och barnomsorg

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna om förskolan. Kanske hittar du svaret på dina funderingar här. 

Om avgiften inte betalats 10 dagar efter förfallodatum skickas ett krav med inkassoavgift 180 kronor.

Om en familj har 2 obetalda avgifter kan placeringen sägas upp av kommunen. En avbetalningsplan kan upprättas. Om inte skulden regleras avslutas placeringen och ärendet skickas till kronofogden.

Avgiften för en förskoleplats är beroende av barnets behov av tid per vecka, antal barn i familjen som har plats samt inkomsten i familjen (de vuxna som sammanbor). Avgiften betalas månadsvis i efterskott under 12 månader. Avgifterna framgår av här för barnomsorg, familjedaghem och skolbarnsomsorg. Du kan om du vill välja att betala via autogiro eller e-faktura. Kontakta Örnsköldsviks kommun, Kundfakturagruppen.

Låt säga att du gjort din ansökan i maj och önskar plats i augusti. Med kommunens handläggningstid (fyra månader) kan det bli så att du erbjuds plats i september. Om det finns lediga platser i augusti erbjuds du plats då.

För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det viktigt att ni uppger rätt inkomst. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst.

Om man har önskemål om en speciell förskola kan man ange det på sin ansökan. Om det är möjligt försöker vi tillgodose önskemålet.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten ska styrka behovet av tid genom att lämna studie- eller arbetsintyg till Bildningsförvaltningen.

Nej, din ansökan behandlas som inkommen till Bildningskontoret fyra månader före önskat platsdatum (kommunens handläggningstid). Däremot är det bra för kommunen att få in ansökningar tidigt, så att det i god tid kan planeras för eventuella utökningar av platser.

Så snart man vet när man har behov av plats skickas ansökan in. Kommunens mål är att ingen skall behöva vänta längre än 4 månader på en plats.

Förskoleverksamheten är organiserad i 6 geografiska områden. Ansökan görs via kommunens e-tjänst.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg utifrån barnets eget behov. Prövning görs i varje enskilt fall.

Barn i åldern 1 - 5 år har rätt till en plats i förskolan om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta en förskoleadminstratör

Sidan uppdaterades

2018-12-19

Sidansvarig: