Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Schema, ledighet och frånvaro

Schema

Barnets schema ska motsvara vårdnadshavares/föräldrars arbets- eller studietid eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt inklusive tid för lämning och hämtning av barnet.

Schema för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola beslutas i varje enskilt fall.

Schema för barn vars föräldrar är arbetssökande följer förskolans tider för allmän förskola. Förändringar i barnets schema kan göras utifrån förälders/ vårdnadshavares behov.

Schema för barn vars föräldrar är föräldralediga följer förskolans tider för allmän förskola.

För närvarande ska schema lämnas både via e-tjänsten och Vklasslänk till annan webbplats. Tillfälliga förändringar och korta ledigheter meddelas till förskolan endast via Vklass.

Det är vårdnadshavares ansvar att anmäla förändring av barnets tider.

Ledighet och frånvaro

All ledighet ska meddelas förskolan och familjedaghemmet samt registreras i Vklass. Den som inte ska nyttja sin plats under längre tid än en månad och max tre månader kan begära att ha kvar placeringen. Under ledigheten betalar man för platsen. Om ledighetsblankett inte har skickats och om barnet är frånvarande mer än 3 månader avslutas platsen.

Blankett för ledighet/frånvarolänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2019-01-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista