Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Rätt till plats

Rätt till plats har barn som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun eller är bosatta i landet utan att vara folkbokförd men stadigvarande vistas i Örnsköldsviks kommun eller om barnet saknar stadigvarande vistelseort, barn som för tillfället uppehåller sig i kommunen.

Plats i förskola ska erbjudas inom fyra månader efter att ansökan inkommit till bildningsförvaltningen, platsgaranti.

Arbetar eller studerar

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Det åligger föräldrar att visa att barnet har behov av förskola i viss omfattning samt är skyldiga att meddela om studie- eller arbetsförhållande förändras. Kommunen kan komma att begära in uppgifter gällande omfattningen av arbete eller studier. Barnomsorgsadministrationen svarar för att vid behov begära in dessa uppgifter.

Föräldraledig eller arbetssökande

Barn som har vårdnadshavare som är föräldraledig vid nytt barns födelse eller är arbetssökande har rätt till plats 15 timmar per vecka. Förskolor fördelar tiden efter lokala förutsättningar.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten ska styrka behovet av tid genom att lämna studie- eller arbetsintyg till Bildningsförvaltningen.

Placering på grund av särskilt skäl

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl, behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg utifrån barnets eget behov. Prövning görs i varje enskilt fall.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från och med hösten det år barn fyller tre år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka. Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig för alla barn.

Verksamheten börjar 1 september och slutar 31 maj, med uppehåll för jullov.

Förskolor fördelar tiden för allmän förskola efter lokala förutsättningar.

Vårdnadshavare till barn som ej är placerat i förskola i dagsläget ansöker om plats i allmän förskola i e-tjänst eller med hjälp av blankett.

För barn 3-5 år med förskoleplacering året om, reduceras avgiften upp till 15 timmar från 1 sep det år barnet fyller 3 år. För barn som endast har allmän förskola, dvs 15 timmar/vecka, under perioden 1 september - 31 maj debiteras ingen avgift.

Uppsägningstiden är 1 månad.

Sidan uppdaterades

2020-11-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista