Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Inkomst

I samband med placeringen, ska uppgift över barnets tider och hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt lämnas in. Med hushåll avses ensamstående och makar där barnet är folkbokfört. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress jämställs med makar.

För att få rätt avgift för ert barns plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare är det viktigt att rätt månadsinkomst före skatt uppges. Om inkomst inte lämnas, kommer avgiften att beräknas på maxinkomst före skatt, 50 340kr.

E-tjänst för att ändra schema och inkomstuppgifter

Logga in med E-legitimationlänk till annan webbplats

Logga in med användarnamn och lösenordlänk till annan webbplats

Tillgång till e-tjänsten begärs via e-post till barnomsorg@ornskoldsvik.se med ditt namn och personnummer.

När ska anmälan om inkomst göras?

 • När barnets placering börjar
 • När hushållets inkomst ändras
 • När familjeförhållanden ändras
 • Vid begäran från kommunen

Det är vårdnadshavarnas ansvar att anmäla förändring av barnets tider och hushållets inkomst.

När ni lämnat inkomstuppgift kan studie-, arbetsintyg eller F-skattsedel begäras in för att styrka lämnade uppgifter.

Vad räknas som inkomst?

 • Inkomst av tjänst före skatt inkl. semestertillägg, ob-tillägg, övertid, traktamente mm.
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsersättning / Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (vid militärtjänstgöring)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Livränta (skattepliktig del)

Som inkomst räknas inte:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Studiebidrag och studielån (CSN)

Förändringar i hushållet

Alla förändringar i hushållet ska anmälas till oss. Till exempel om du blir sambo eller separerar. Det är uppgifter som behövs bland annat för att rätt avgift kan tas ut och för att du ska kunna se alla familjemedlemmar i hushållet på e-tjänsten. Med hushåll avses ensamstående och makar där barnet är folkbokfört. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress jämställs med makar. Skicka e-post till administrationen

Sidan uppdaterades

2021-01-11

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Förskoleadministration
Kontaktlista