Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Med barnomsorg på obekväm arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd.

Plats erbjuds på Solägget 24 vars verksamhet finns i den för 2019 års nystartade familjecentralen och Fröja förskola.

Ansökan görs på särskild blankettPDF

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?
I första hand vänder vi oss till föräldrar och barn folkbokförda i Örnsköldsviks Kommun.

  • Vårdnadshavare till barn i ålder 1-12 år som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie förskole- och fritidshemsverksamheten är stängd.
  • Ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider.
  • Gifta eller sammanboende där båda parter arbetar sådana tider.

Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.

Föräldrar har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Intyg och schematider

- Intyg från arbetsgivare.
Förälder som anmäler behov av omsorg på obekväm tid ska styrka behovet med intyg/schema från arbetsgivare. Schema och intyg ska inkomma inom två veckor från ansökningsdatum.

- Barnets schematider
Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och lämnas 1 månad i förväg, gällande 1 månad åt gången.
Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det.

Arbetstidsändring ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Om schema/intyg från arbetsgivare inte inkommit inom två veckor från ansökningsdatum, förutsätts att behovet har upphört och ansökan tas då bort ur kön.

Barnets vistelsetid, regelbundenhet, ledighet, uppsägning

Barnets vistelsetid
Behov av omsorg ska vara regelbundet. Tillfälliga placeringar görs inte.

Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet och ev sovtid. Schemat styrs således av arbetstid/ev sovtid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är ledig.

Verksamheten tar emot barn från kl 14.00 vardagar och dygnet runt under helger.

Verksamhetsutveckling sker 3-4 dagar per år. Dessa dagar erbjuder kommunen ingen verksamhet. Föräldrar ska i god tid meddelas när dessa är inplanerade. Ingen reducering av avgiften sker.

Ledighet/frånvaro
All ledighet ska meddelas förskolan. Om barnet varit frånvarande mer än 3 månader utan begäran om ledighet så avslutas platsen.

Uppsägning av plats
När behovet av barnomsorg på obekväm tid upphör måste platsen sägas upp. Verksamheten har 1 månads uppsägningstid.

Blankett för uppsägning/avsluta placering finns här!

Sidan uppdaterades

2019-09-10

Sidansvarig: