Du är här:

Grundskolan och Gymnasieskolan -Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen.

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

Studiehandledning kan rikta sig till olika grupper av elever:

  • nyanlända elever
  • elever som inte fullt ut kan följa den ordinarie undervisning och riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen

I en effektiv studiehandledning på modersmålet sker arbetet växelvis på modersmål och på svenska, vilket utvecklar elevens kunskaper i såväl ämnet som i svenska språket. 

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för studiehandledning i Örnsköldsviks Kommun

Grundskolan och grundsärskolan

Enligt nuvarande norm i Örnsköldsviks Kommun beviljas per automatik studiehandledning för nyanlända elever under de fyra första terminerna i skolan i Sverige.

Från termin fem har grundskolan och grundsärskolan ansvar för att ansöka om studiehandledning.

Studiehandledning bedrivs individuellt eller i grupp.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elever som går Språkintroduktion erbjuds studiehandledning i grupp.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har ansvar att ansöka om studiehandledning till elever som går på andra program.

Sidan uppdaterades

2019-05-14

Sidansvarig: