Du är här:

Grundskolan och Gymnasieskolan - Modersmålsundervisning     

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasieskolan. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste ha goda kunskaper i svenska språket, om det svenska skolsystemet och samhället.

Elever som läser sitt modersmål har generellt bättre betyg i alla skolans ämnen. I Skolverkets rapport "Med annat modersmål (2008)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", ges flera olika exempel på hur en språk- och kunskapsutvecklande skola fungerar som bäst för flerspråkiga elever.

Modersmål i grundskolan och grundsärskolan

Modersmål i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Modersmål i Nationella minoritetsspråk

Rätt till modersmålsundervisning

Grundskolan och Grundsärskolan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen, Örnsköldsviks Kommun, är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål,
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, och
  • eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen, Örnsköldsviks Kommun, är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-10-17

Sidansvarig: