Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kurator

Kuratorns kompetenser

  • ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
  • utreda och bedöma den sociala och pyskosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag infor beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning och konsultation till skolpersonal bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gällervärdegrund och likabehandling.
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

 

Kuratorer grundskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola/skolor

Caroline Edström

0660-884 86

Skicka e-post

Alne, Järved, Hållänget

Annica Wärja

076-126 85 13

Skicka e-post

Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö

Therése Lundgren

070-287 68 37

Skicka e-post

Björna, Gideå, Hemling, Trehörningsjö, Domsjö

Ewa Bylin

070-339 21 47

Skicka e-post

Bredbyn, Mellansel, Mo, Norrflärke, Skorped

Sandra Lindeberg

070-191 98 51

Skicka e-post

Gene, Sund

Maria Ödmark

076-127 32 09

Skicka e-post

Husum, Idbyn, Banafjäl, Högland F-6

Anna Ström

072-248 33 43

Skicka e-post

Högland 7-9, Sörliden F-9

Veronica Lundholm

070-184 96 64

Skicka e-post

Själevad, Haffsta, Myckling

Madeleine Proos

073-270 98 15

Skicka e-post

Högliden, Örnsköld

Anna Cederblad

0660 - 883 16

Skicka e-post

Örnsköld

Malin Dahlberg

070-361 01 87

Skicka e-post

Änget, Skärpe


Kuratorer gymnasieskolan

Namn

Telefon

E-post

Skola/skolor

Johanna Bergkvist

0660-889 77
073-274 83 58

Skicka e-post

Parkskolan och Nolaskolan, IM Språk

Helena Lindström

0660-885 36
073-270 49 66

Skicka e-post

Nolaskolan

Eva Rödin

0660-889 92

070-190 02 94

Skicka e-post

Parkskolan

Sidan uppdaterades

2020-01-24

Sidansvarig: