VAKNA frukostmöte 28 september

Ung utveckling arrangerar träffar med olika teman för dig som jobbar med och möter unga.

Fokus är att sprida kunskap om projekt och aktiviteter för de unga som finns i Örnsköldsvik men även ge inspiration från andra goda exempel. Det är också ett tillfälle att möta och nätverka med andra som jobbar med och möter unga. Välkommen!

Tema: Varför kommer ingen?

Hur når vi unga ur ungdomars perspektiv? Albertina Nilsson, Emma Fredriksson, Ellen Duwel, Emma Edström, elever årskurs två, Örnsköldsviks gymnasieskola.

NÄR och VAR: 28 september kl 08:00-09:30 (frukost från 07:30) Sliperiet

ANMÄLAN: senast 21 september på www.ungutveckling.com/vaknalänk till annan webbplats

KONTAKT: vakna@ornskoldsvik.se


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2018-08-31