Var uppmärksam på eventuell naturvårdsbränning, Urskogsleden

Länsstyrelsen planerar en naturvårdsbränning i Vändåtbergets naturreservat under 2020. Den genomförs när lämpligt väder råder och det går därför inte att precisera ett datum.

På grund av bränningen får Urskogsleden en alternativ sträckning i Vändåtbergets naturreservat. Skyltar om detta finns på plats. Under själva dagen då bränningen sker kan det vara så att leden är helt avstängd i reservatet, beroende på hur röken ligger, annars ska det vara full framkomlighet längs den alternativa sträckningen.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-07-06

 Kontakta oss

För mer information, kontakta
Johanna Öhrling, friluftssamordnare, Länsstyrelsen Västernorrland,073 05 26 495