Regionen blir ny huvudman för Höga Kustenleden

I samband med regionstyrelsens sammanträde förra veckan beslutades att Region Västernorrland som ny huvudman övertar utvecklingen av Höga Kustenleden.

Naturturism, friluftsliv och vandring i Höga Kusten lockar årligen stora mängder besökare och Höga Kusten-leden är en av tolv signaturleder som Svenska Turistföreningen, STF, har valt ut. Idag är leden en gemensam angelägenhet för både Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Länsstyrelsen Västernorrland samt den ideella föreningen Höga Kustenleden, som i sin tur ger skötseluppdrag till olika aktörer.

-Det här är ett viktigt steg. Med regionen som central aktör skapas goda möjligheter att på ett hållbart sätt utveckla ledens infrastruktur långsiktigt och ger våra invånare och besökare goda tillfällen till friluftsliv och upplevelser, säger Katarina Larsson, chef på enheten för friluftsliv, kulturarv och konst, Örnsköldsviks kommun.

Örnsköldsviks kommun är sedan tidigare projektägare för projektet "Kulturarv Höga Kustenleden" där en viktig uppgift bland annat varit att arbeta fram en möjlig framtida organisation för leden. Region Västernorrland kommer i den nya övergripande organisationen ansvara för den strategiska utvecklingen, samt vara en sammanhållande länk bland de övergripande aktörerna.

Aktuelltartikel publicerad av: Tina Ottosson

2020-10-05