Algblomning vid Gullviks havsbad

Algblomning har uppmärksammats vid flera platser i Örnsköldsviks kommun. Idag har rapporter om algblomning vid Gullviks havsbad, Ulvöns östra sida och Nätrafjärden kommit till Informationscentralen för Bottniska viken. Prov har inte tagits men Informationscentralen bedömer att det sannolikt rör sig om blågröna alger och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna.

Håll barn och husdjur borta från algerna.

Miljö- och hälsoenheten råder allmänheten att undvika bad på platser där vattnet visar tecken på algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Mer information finns på

https://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/halsoskydd/badvatten/algblomning.4.a082a4f14de6b3959dc30d7.htmllänk till annan webbplats

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljo-och-vatten/vattnet-i-bottniska-viken---informationscentralen.htmllänk till annan webbplats


Aktuelltartikel publicerad av: Emma Stoltz

2020-08-07

 Kontakta oss