Du är här:

Vägsamfälligheter - kostnadsredovisning

I Örnsköldsviks kommun finns det många enskilda vägar som driftas av ett 140-tal vägsamfälligheter (vägföreningar). Varje vägsamfällighet får driftbidrag för skötsel av den enskild vägen.

För att bidraget ska betalas ut behöver vägsamfälligheten/vägföreningen skicka in en redovisning av de kostnader man haft för drift och underhåll av vägen. Kostnader redovisas utan moms.
Bidrag för 2019 söks 2020 och betalas bara ut om kostnadsredovisning för 2019 kommit in senast den 20 mars. Bidrag betalas inte ut för period tidigare än 2019. Observera att bidraget inte betalas ut förrän redovisningen skickats in.

Använd formuläret nedan eller pdf-formuläret PDFför att skicka in kostnadsredosvisning. Kom ihåg att fylla i korrekta uppgifter till föreningens kontaktperson, uppgifterna skickas till berörda handläggare för granskning och efter granskning betalas bidrag ut till angivet bankgiro- eller plusgironummer.

Har du inget att redovisa, fyll i ett streck - eller x på positionen för att kunna skicka in dina svar.

När du skickat in dina uppgifter (tryckt på skicka-knappen) ska du få en uppgift om att din ansökan gått iväg (en ruta med röd ram) och då får du också en kopia till den e-postadress som du angett längst ner i formuläret. Upptäcker du att något blivit fel i dina uppgifter kontaktar du oss så rättar vi till det i din ansökan.

Kostnadsredovisning för 2019 års vägunderhåll enskilda vägar
Kontaktperson för vägsamfällighet  * (obligatorisk)
Sidan uppdaterades

2020-09-01

Sidansvarig: