Sandupptagningen är igång

Vårstädningen av kommunens gator och vägar med sandupptagning och sopning är påbörjad. Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. Arbetet sker från tidig morgon, kl 05:00 till cirka kl 23:00 på kvällen. I centrum pågår arbetet nattetid på grund av trafiksäkerheten och framkomligheten.

I samband med sopningen kan det förekomma problem med damm och buller. Därför rekommenderas boende i kommunen som berörs av sandupptagningsarbetet att avvakta med att putsa fönster och annat utomhusarbete tills att arbetet är genomfört.

Sandupptagningen sker utifrån en turordning som ändras år från år. Här kan du se när ditt område städas.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-04-16