Du är här:

Trafik och infrastruktur

Alla de dagliga resor vi gör till skola, arbete, affär eller kanske till någon fritidsaktivitet är en viktig del av livet. En väl fungerande infrastruktur behövs för att det ska fungera. Kommunikationsmöjligheterna med buss, tåg, båt och flyg gör resor både inom kommunen - och till världen utanför - enkla att genomföra.

Under området Trafik och infrastruktur får du information om kommunikationer och en hel del annat. Dit hör till exempel information om hur vår infrastuktur sköts och underhålls - en mycket viktig del för en fungerande vardag.

Sidan uppdaterades:

2018-12-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Trafik- och parkavdelningen
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter

Samtliga e-tjänster och blanketter inom området trafik och infrastruktur

Felanmälan

Felanmälan, synpunkter och förslag för kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser:

Länk till webbformulär och mer information