Du är här:

Om Brå Örnsköldsvik

Samordning av brotts- och drogförebyggande verksamhet i Örnsköldsviks kommun ansvarar kommunstyrelsen för och därmed kommunlednings-förvaltningen. Brottsförebyggande verksamhet för att öka tryggheten, minska brotten och förebygga ANDT (alkohol, narkotika, tobak och doping) i kommunen samordnas av Brå Örnsköldsvik (Brottsförebyggande rådet), som är en bred samverkansgrupp.

Brå Örnsköldsvik består förutom av Örnsköldsviks kommun (samhällsbyggnads-, bildnings- och välfärdsförvaltningen) även av samarbetsparterna polisen Örnsköldsvik och Cesam (Centrum i samverkan) och Region Västernorrland. Verksamheten utgår ifrån politiskt beslutad policy och strategier för trygghet och säkerhet, som är konkretiserad  i insatser och  aktiviteter utifrån Brå Örnsköldsviks årliga handlingsplan.

Ansökan om ekonomiskt stöd, Brå-medel

Här kan du söka ekonomiskt bidrag tillsammans med andra aktörer för aktiviteter som gör Örnsköldsvik till en tryggare plats, tex. insatser som främjar trygghet för människor och förebygger brott. Du kan ansöka som privatperson eller som organisation/förening.

I er ansökan ska ni ange vilket målområde i Brå Örnsköldsviks handlingsplan  insatsen/aktiviteten bidrar till att uppnå. Ansökningar som berör barn och unga i någon form, prioriteras.

Målområden i Brå Örnsköldsviks handlingsplan: Målområde 1; Öka tryggheten. Målområde 2; Minska brottsligheten. Målområde 3; Minska andelen barn och unga som använder ANDT. Målområde 4; Alla barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan. Målområde 5; Öka andelen drogfria miljöer. 

Välkommen med ansökan nedan.

Sidan uppdaterades

2019-01-17

Sidansvarig: