Du är här:

Lokala trygghetsgrupper

I Örnsköldsviks kommun finns det lokala trygghetsgrupper som består av samverkande aktörer på nio olika platser. Trygghetsgrupperna arbetar förebyggande för att skapa en trygg och positiv miljö för alla boende i området med extra fokus på barn och ungdomar. Brå Örnsköldsvik har ett övergripande stödjande ansvar för alla grupperna men på varje ort är det oftast en kultur- och fritidsledare som samordnar träffarna. Här ges tillfälle att inventera behoven i lokala orterna och skapa utrymme för dialog med invånare. Det är de lokala behoven som avgör vilka aktiviteter varje ort väljer att engagera sig i och arbeta med. Insatserna kan vara allt ifrån trygghetsvandringar, föräldracaféer, drogförebyggande föreläsningar och mötesplatser till att arrangera ”Vuxna på byn” för en skapa en tryggare miljö.

Aktiva trygghetsgrupper i kommunen:

 • Centrala Öviks Trygghetsgrupp
 • Framtidsgruppen i Själevad
 • Trygghetsgruppen i Domsjö
 • Trygghetsgruppen Gullänget (Högland, Arnäs, Gimåt, Gullänget)
 • Trygghetsgruppen Alne, Järved, Bonäset
 • Trygghetsgruppen Husum
 • Nätradalens Trygghetsgrupp (Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö)
 • Björna Trygghetsgrupp  (Långviksmon, Gideå, Björna)
 • Bredbyns Trygghetsgrupp

För mer information om eller kontakt med de lokala trygghetsgrupperna, kontakta Birgitta Edin-Westman, samordnare, Brå Örnsköldsvik. Via e-post birgitta.edin-westman@ornskoldsvik.se, eller kontakt via telefon 073-274 62 83.

Aktuellt:

Samla in aktuell Lägesbild 2018

Just nu pågår samverkansarbete för att samla ihop kunskap kring de frågor som behöver mest engagemang för att behålla Örnsköldsvik tryggt och säkert framåt. Främst samverkar Brå och polisen med olika aktörer som har direkt koppling till trygghetsfrågorna men civilsamhället och invånarnas synpunkter ger Brå viktiga in-put. Vill du bidra till lägesbilden - maila då till Brå Samordnare ( se adress ovan)

Medborgarmöten

Som del av lägesbilden inför 2018 har Polisen tillsammans med Brå Örnsköldsvik och kommunens lokala trygghetsgrupper bjudit in allmänheten till medborgarmöten på flera olika platser under 2017. Träffarna var till för att prata om vad vi tillsammans kan göra för att öka tryggheten och trivseln, samt minska problem och otrygghet i på orterna. Polisen berättade om hur läget ser ut och kommunen informerade om de lokala trygghetsgrupperna. Störst fokus låg på att ta del av boendes tankar kring:

 • Vad upplever du är viktigast för att känna dig trygg i området där du bor?
 • Hur upplever du den lokala problembilden och vad kan vi gemensamt göra för att öka tryggheten?
 • Vad har du som boende för behov av Polis, grannsamverkan, trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan?


Här hittar du anteckningar från genomförda Medborgarmöten

Domsjö -  Här kan du läsa minnesanteckningarnaWord från Medborgarmötet i Domsjökyrkans församlingshem.

Änget/Högland/Arnäs -Här finns att läsa summerade minnesanteckningarWord från Medborgarmötet på Gnistan Gullänget.

Björna / Långviksmon /Gideå -.Här finns minnesanteckníngarWord från Medborgarmötet som hölls vid församlingshemmet Björna.

Anundsjö/Mo/Skorped -  Här finns att ta del av minnesanteckningarWord från Medborgarmötet i Bredby församlingshem.

Bjästa/Köpmanholmen/Sidensjö -  här finns minnesanteckningarWord samlade från Medborgarmötet  som hölls i Nätrahuset.

Sidan uppdaterades

2018-08-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost