Du är här:

EU-medborgare som lever i en utsatt situation

Inom EU har man rätt att röra sig mellan länderna och vistas i ett annat EU-land i tre månader. För att stanna längre tid och bli en del av samhället så söker man uppehållsrätt. För att få uppehållsrätt så måste man exempelvis visa att man kan försörja sig själv.

I Örnsköldsvik har vi ca 15-30 indvider som hör till denna målgrupp - antalet varierar under året. Ett avtal har skrivits med sex samfund om att kunna ha ett härbärge med tio platser vintertid, härbärget Vinternatt. Örnsköldsviks kommun är även part i ansökan Make Sense som beviljats av Fead-fonden, kommunförbundet Västernorrland är projektägare. Förutom Örnsköldsviks kommun ingår samarbetsparter på orten samt liknande konstellationer i Umeå och Sundsvall.

Projektet Make Sense är i sin genomförandefas. Detta innebär att målgruppen har tillgång till dusch och kan tvätta kläder må, ti och to kvällar samt att kompetenshöjande aktiviteter såsom grunder i svenska, hälsa, utbildning, svenska samhället och ekonomi har startat upp. Bl a eftersträvas ökad egenmakt och ökad social inkludering. Inom projektet görs uppsökande verksamhet. 

Om du är intresserad att veta mera - tag gärna kontakt!

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: