Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

ርክባት ምስ ኮሙን

Kontakta kommunen

ምስቶም ናይ ኮሙን ፖለቲከኛታትን ጸሓፍትን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክትራኸቦም ትኽእል ኢኻ።

ቴሌፎን
ዓዳሊ-ቴሌፎን: 0660-880 00.

ኣድራሻ
”ማዛጋጃቤት” (Stadshuset) ኣብ ጐደና Järnvägsgatan 6. መቐበል-ኣጋይሽ:- ቴሌፎን 0660-884 60 እዩ።
”ማዛጋጃቤት” Stadshuset” ኣብ ጐደና Nygatan 16. መቐበል-ኣጋይሽ: ቴሌፎን 0660-880 00 እዩ።

ናይ ቴሌፎንን መቐበል-ኣጋይሽን ዚኽፈተሉ-ሰዓታት:- ሰኑይ ─ ዓርቢ፤ ሰዓት 07:45 ─ 17:00 እዩ። ኣብ ጊዜ ሓጋይ፤ 15 ጉንበት ክሳብ 15 መስከረም፤ ሰዓታት 07:45 ─ 16:15 እዩ።

ደብዳበ
ናብ ኦርንሾልድስቪክ ኮሙን

Örnsköldsviks kommun 891 88 Örnsköldsvik.

ኤ-ፖስት (ኤሌክትሮኒክ-ፖስት)
ኦርንሾልድስቪክ ኮሙን: kommunen@ornskoldsvik.se
ኮሙናዊ ኣመሓደርቲን ምሕደራን: kommunledning@ornskoldsvik.se
ኮንሱልትን-ናይ ኣገልግሎትን ምምሕዳርን: konsultservice@ornskoldsvik.se
ምምሕዳር-ትምህርቲ: bildning@ornskoldsvik.se
ምምሕዳር ማሕበራዊ-ህንጻታት: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
ምምሕዳር ሓድሕዳዊ-ውሕስነት: valfard@ornskoldsvik.se

ነቲ ኤ-ፖስት ክትልእከሉ እትደሊ ሰብ ስም ትፈልጦ ምስ ትኸውን፤ ነዚ ዚስዕብ ናይ ኣሳድዳ ኣገባብ: fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se ተኸተል።

 

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: