Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Guriga

Haddii aad qorsheyneysid inaad gurigaada dib u dhisid ku suubisid ama dhul bannaan guri ka dhistid waxaa adiga u baahantahay inta ugu badan oggolansho, oo oggolanshada wax dhisida ama ogeysiinta wax dhisida ey degmada bixiso. Oggolanshada wax dhisida waxaa adiga ka dalban maamulka arrimaha wax dhisida. La xiriir lambarka guud oo degmada, 0660-880 00, oo shaqaalahaas baa ku caawin sidaa xiriir ula yeelatid shaqaalaha arrimaha oggolanshada wax dhisida oo xafaada aad ku nooshahay mas’uulka ka ah.

Biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda
Adiga waa cabbikartaa biyaha tubada oo Iswiidhan. Guryaha inta ugu badan waxey ku xiranyahiin nidaamka tubooyinka biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda. Shirkada degmada oo la dhaho Miva ku shaqo leh biyaha, dhuunta biyaha wasaqda iyo qashinka oo Örnsköldsvik. Adiga Miva waxaa kala xiriiri kartaa qeybta adeega: 0660-330 400 ama e-mailkooda oo ah: info@miva.se.

Qofkii oo ceel kooni haysto qofkaas shaqsiyan buu mas’uul uga yahay tayada biyahaas iyo dhuunta biyaha wasaqda iney tahay mid ansaxsan. Haddii aad su’aalo ka qabtid qaas u lahaan shada biyaha iyo dhuunta biyaha wasaqda adiga waxaa la soo xiriiri kartaa maamulka arrimaha wax dhisida oo degmada. Lambarka guud oo degmada waa, 0660-880 00, ayaga baa ku caawin sidaa qof sax u heshid.

Qashinka
Adiga oo ku nool guri aad iska leedahay qashinka waxaa ku ridi haanta qashinka iyo siin degmada lacag maadaama ey qashinka kaa soo doonaayaan. Haddii aad qashinka laga soocdid iyo qashinka qaarkood keentid goobaha qashinka waxaa nusqaamin kartaa tirada qashinka. Haddii aad sidaa suubisid waxaa yaraanaayo qarashka bixineysid.

Haddii aad ku nooshahay guri kiro adiga qashinkaada waxaa u soo qaadi qolka qashinka oo meeshaas baa ku kala sooci qashinka oo sida ey isku lee yahiin. Qashimada adag ama weeyn tusaale ahaan korsiyada, elektroniga, kiimikaalka iyo qashinka barxada bannaanka waxaa lacag la’aan adiga geenkartaa goobta qashinka ama kuwa marbo xaafad imaadaan.

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: