Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

مدرسه، تحصیل

Skola, utbildning

اداره آموزش و پرورش کمون نظارت برعملیات انواع مدارس دارد، از کلاسهای آمادگی گرفته تا مدرسه بزرگسالان. مدارس خصوصی هم ازسطح آمادگی تا دبیرستان وجود دارند

کودکستان

در مهدکودک کوچکترین فرزندان از برنامه هایی برمبنای اصول تعلیم و تربیتی توسط پرسنل تحصیل کرده بهره مند میشوند.

مهدکودک برنامه آموزشی خاص خود را دارد.

اگرچنانچه اولیاء آنها کارو یا تحصیل میکنند کودکان از سنین ۵ـ۱ سال حق داشتن جا درمهد کودک را دارند. اگراولیاء جهت نگهداری خواهریا برادر تازه بدنیا آمده درمرخصی هستند، فرزند بزرگتر حق دارد ۱۵ ساعت درهفته به مهد برود. این امر درمورد اولیایی که متقاضی کار هستند هم صادق است.

اولیایی که کاریا تحصیل میکنند برای جا درمهد هزینه میپردازند. هزینه آن برمبنای درآمد مشترک اولیاء می باشد.

بدون درنظرگرفتن اینکه اولیاء کارمیکنند یا نه، همه کودکان بین ۳ سال تا ۵ سال بصورت رایگان حق دارند ۱۵ ساعت برنامه تعلیم و تربیتی درهفته به اصطلاح مهدکودک عمومی را داشته باشند. مهدکودک عمومی از اول ماه سپتامبر تا ۳۱ ماه مه ارائه میشود.

مهدکودک درهمه محله ها وجود دارد. یک مهد هم برای اولیایی که شبها و روزهای تعطیل کار میکنند باز است.

اگرمایلید درخواست جا درمهد کودک بدهید میتوانید از طریق خدمات الکترونیکی در وبگاه کمون درخواست کنید (فرم آن به سوئدی است). شما نیز میتوانید به تلفنچی کمون به شماره ۸۸۰۰۰ـ۰۶۶۰ زنگ زده و جهت تماس با کارمندی که درخواست شما را دریافت کرده کمک بگیرید.

حداقل چهارماه قبل از تاریخ مورد نیاز درخواست جا کنید.

 

کلاس پیش دبستانی
فرزندانی که شش ساله میشوند کمون به اولیا پیشنهاد جا درکلاس پیش دبستانی میدهد. کلاس پیش دبستانی اختیاری است وهدفش به تحرک انداختن یادگیری کودک است که پایه ای است برای ادامه تحصیل.

مدرسه ابتدایی
درسوئد همه کودکانی که هفت ساله اند باید مدرسه را شروع کنند. مدرسه ابتدایی نه ساله است و تحصیل تا سالی که فرزند ۱۶ ساله میشود اجباری است. آنهایی که درکمون ثبت هستند وقتی که هفت ساله میشوند نامه ای برای شروع مدرسه دریافت میکنند. اگراولیا درخواست ویژه ای نداشته باشند، به فرزند درنزدیکترین مدرسه به خانه ج میدهند

اگرتازه به کمون نقل مکان کرده اید و بچه مدرسه ای دارید خودتان شخصا با دفترمدرسه درمنطقه ای که زندگی میکنید تماس بگیرید. اگرنمیدانید که شما مربوط کدام منطقه مدرسه ای هستید با تلفنچی کمون به شماره ۸۸۰۰۰ـ۰۶۶۰ تماس گرفته و کمک دریافت کنید

خانه فعالیتهای اوقات فراغت
خانه اوقات فراغت برای فرزندان بین ۶ تا ۱۶ سال است که قبل و پس ازساعات مدرسه نیاز به نگهداری د ارند. کارکنان آموزش دیده فعالیتها را طوری تنظیم میکنند که برمبنای برنامه درسی باشد. این خانه ها اکثرا درمدرسه یا نزدیک آن قرار دارند. اولیا برای این جا شهریه می پردازند

جا ازطریق فرمی که در وبگاه کمون (این فرم به سوئدیست) است درخواست درخواست میشود. و یا میتوانید به تلفنچی کمون با شماره ۸۸۲۰۰ ـ ۰۶۶۰ زنگ بزنید وکمک گرفته که به شخصی که فرم درخواستی شما را دریافت میکند دسترسی پیداکنید.

مدرسه فرهنگ و مدرسه فن شنا
مدارس فرهنگی و فنون شنا داوطلبانه است که دانش آموزان میتوانند درخواست کرده وخارج ازساعات درسی درآن شرکت کنند

 مدرسه ویژه
دانش آموزانی که به کمکهای ویژه دردوران مدرسه نیازدارند دردرجه اول بایستی درنزدیکترین مدرسه به خانه دریافت کنند. دانش آموزانی که معلولیت شدید دارند میتوانند، پس ازرسیدگی و تمایلات اولیا، جا در مدرسه ویژه بگیرند. کی این میتوانند دلایل پزشکی، روانی و تربیتی و یا دلایل اجتماعی داشته باشد و تشخیص داده میشود که مدرسه ویژه بهترین زمینه ها را برای رشد و تعلیم کودک فراهم میکند

دبیرستان

دوران دبیرستان داوطلبانه است ولی اکثرجوانان ترجیح میدهند که پس ازنه سال ابتدایی ادامه تحصیل بدهند. دوران دبیرستان شاگرد را برای تحصیلات عالی آماده میکند که دراکثرموارد شرط ورود به بازار کارمیباشد.
رشته های دوران دبیرستان سه ساله است. هم رشته های تجربی و هم رشته های عملی وجود دارد. مدرسه ورزش به نخبگان ورزشی امکان تمرین ورزشی را به موازات دروس عادی میدهد. دبیرستان های کمون اُورن شولدزویک تشکیل شده از مدرسه پارک(Parkskolan) و مدرسه نولا(Nolaskolan) .

تحصیلات عالی

دانشگاه اُورن شولدزویک بخشاً رشته های پلی تکنیک و بخشاً رشته های دانشگاهی و تحقیق با همکاری دانشگاه اومئو(Umeå) ارائه میکند. بغیرازاین امکان تحصیل مکاتبه ای دوره های مدارس دیگرهم وجود دارد.
دانشگاه در مرکز اُورن شولدزویک، نزدیک اتوبوس و قطارقراردارد. مسکن برای دانشجویان تضمین شده است ولی کرایه را خود دانشجومیپردازند

دوره های بزرگسالان و ارزیابی
بزرگسالانی که دانش آنها معادل سیکل یا دیپلمه نیست امکان تکمیل تحصیلات خود را دارند. فردی که دراُورن شولدزویک ثبت است میتواند برای پاییزسالی که ۲۰ سالش میشود دوره تحصیلات بزرگسالان کمون را درخواست کند. تدریس تا دوران سال نه راهنمایی رایگان است. درسطح دبیرستانی فرد خودش هزینه کتابها و لوازم تدریس را میپردازد

فردی که تحصیلاتش از سیستم آموزشی کشور دیگر است و یا بطریق دیگری درس خوانده است امکان ارزیابی دانش خود را دارد. پس از ارزیابی شخص گواهی سابقه تحصیلی یا حرفه ای دریافت میکند. با بخش دوره های بزرگسالان تماس بگیرید: ۸۸۹۰۰ ـ ۰۶۶۰.

سوئدی برای مهاجرین (sfi)

دوره های آموزشی بزرگسالان کمون برای اشخاصی که دانش ابتدایی زبان سوئدی را ندارند، کلاس سوئدی برای مهاجرین (sfi) را ارائه میدهد. این تدریس آموزشی هم در مورد جامعه و وضعیت کاری ارائه میدهد.

برای شرکت در کلاس سوئدی برای مهاجرین بایستی حداقل ۱۶ سال و در کمون ثبت شده باشید و شماره شناسایی کامل داشته باشید. کلاس زبان سوئدی برای مهاجرین را میتوان با دروس دیگر، کار و یا کارآموزی ترکیب کرد. تدریس رایگان است.

تماس
اگر مایلید بیشتردرباره کلاس سوئدی برای مهاجران بدانید، با مشاوردوره های بزرگسالان تماس بگیرید:
۸۸۹۸۸ ـ ۰۶۶۰

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: