Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Det medicinska ansvaret innefattar att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  •  journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)
  • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten
  • kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Sidan uppdaterades

2020-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Susanne Backström Näsman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Skicka e-post

Karola Lindmark
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
0660-26 50 28
Skicka e-post

Besöksadress

Nygatan 16
Örnsköldsvik

Mer information