Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Journaler 

Örnsköldsviks kommun medverkar i sammanhållen journalföring. Det innebär att kommunen och andra vårdgivare har möjlighet att på elektronisk väg ta del av varandras journaluppgifter under förutsättning att du som patient har gett ditt tillstånd till det.

För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling.

Delning ger vården bättre överblick och helhetsbild
All vård av patienter måste journalföras. Var och en av dina vårdgivare upprättar egna patientjournaler. För att kunna ge en snabbare och säkrare hjälp kan de olika vårdgivarna (region, kommun och privata vårdgivare) be att få läsa dina journaler som finns hos andra vårdgivare i landet. Det kallas sammanhållen journalföring och det är du som patient som avgör om du vill att dina journaler ska delas.

Du måste godkänna att någon får läsa journalen
Om en vårdgivare vill se den journal som du har hos Örnsköldsviks kommun måste de först fråga dig om de får läsa den. Det är bara vårdpersonal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som har rätt att läsa din journal.

För att kunna ta del av informationen måste vårdpersonalen identifiera sig med e-legitimation i journalsystemet. Via en så kallad logglista går det att spåra vilka som har haft tillgång till din journal. Som patient har du rätt att ta del av loggarna. Kontakta i så fall vårdgivaren.

Du kan spärra uppgifter eller avstå från delning 
Du kan spärra delar av dina journaluppgifter så att de inte får delas med andra vårdgivare. Om och när du själv vill kan du begära att vårdgivaren tar bort spärrarna så att uppgifterna blir tillgängliga. Du kan också välja att helt stå utanför sammanhållen journalföring.

Om du väljer att spärra uppgifter eller att stå utanför systemet måste du själv se till att varje vårdgivare får den information som behövs för att ge dig en god och säker vård.

Om du inte vill att Örnsköldsviks kommun ska dela dina patientuppgifter, vänd dig i första hand till den sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut du har kontakt med idag så får du hjälp. Du som inte har en aktuell vårdkontakt men vill spärra dina journaluppgifter hos Örnsköldsviks kommun kontaktar välfärdsförvaltningen på telefon 0660-886 50.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter för barn under 18 år.

De här uppgifterna kan andra vårdgivare se
De här uppgifterna kan Örnsköldsviks kommun, efter ditt samtycke, göra tillgängliga för andra vårdgivare

  • Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Funktionstillstånd/-nedsättning: vad du klarar själv respektive inte klarar själv.
  • Vårdplan: pågående ordinationer och aktuella bedömningar.
  • Uppmärksamhetssignaler: till exempel överkänslighet och smitta.

Möjligheten för vårdgivare att, efter patientens samtycke, dela journaluppgifter regleras av Patientdatalagen.

Sidan uppdaterades

2019-07-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ytterligare information och spärr av journaler hos kommunen
0660-886 50