Du är här:

För dig som vill bli god man

I Örnsköldsviks kommun finns ett stort behov av gode män, såväl till ensamkommande barn som i godmanskap vid exempel funktionsnedsättning eller sjukdom.

Som god man är du ett ombud för en person som inte själv kan bevaka sina rättigheter. Det kan exempel handla om ensamkommande barn, äldre människor eller personer med olika former av funktionsnedsättningar.

God man för ensamkommande barn

En god man för ett ensamkommande barn träder in i förälders ställe och ska se till att allt runt barnet fungerar. Det innebär förstås regelbundna kontakter med barnet, men också med boende, socialtjänst, skola och Migrationsverket. Gode mannen ska tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid här i landet.

God manskap vid exempel funktionsnedsättning eller sjukdom

Uppdraget vid denna form av godmanskap varierar mycket beroende på den enskildes situation, men i de flesta fall handlar det exempel om att se till att räkningar blir betalda och att den enskilde får de insatser och stöd från samhället som den har rätt till och behöver. Målet för en god man bör vara att försöka skapa så bra livskvalité för den enskilde som det är möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation. Detta förutsätter att man lär känna sin huvudman och dennes behov.

Ersättning

Även om godmanskapet är ett i grunden ideellt uppdrag, så har du som god man rätt till arvode. Arvodet beslutas av överförmyndaren som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Arvodet betalas ut en gång per år i efterskott. Arvodet för en god man till ensamkommande barn utbetalas varje månad och utgår från en fastslagen timersättning med ett tak på 10 eller 30 timmar per månad.

Några "bra att ha"- kunskaper som god man

Som god man är det bra med kunskaper i vardagsekonomi,  veta hur samhället fungerar samt ha ett gott omdöme och förmåga att engagera sig för andra människor. Självklart krävs också att man kan avsätta tid för sitt uppdrag som god man. För att kunna blir god man finns vissa krav uppställda i lagstiftningen. Därför måste överförmyndaren göra vissa kontroller innan du kan bli aktuell för ett uppdrag. Dessa kontroller görs bland annat hos Kronofogdemyndigheten och i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Utbildning och mer information

Via överförmyndaren kommer du att erbjudas utbildning och information i olika former.

Du som är intresserad och vill bli god man så finns en e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Överförmyndarens kansli
telefontid
måndag, onsdag, torsdag 
09:30 - 11:30
Skicka e-post

Helena Andersson
0660-887 08

Eva Westin
0660-885 97

Jens Hjalmarsson
0660-882 09

Camilla Dahlberg Kinnunen
0660-881 73

Anna Svensson
0660-886 58

Charlotte Sjöblom
0660-881 24

Hanna Sandén
0660-887 87
(handlägger ärenden för ensamkommande barn)

Hanna Wallin
Stabschef
Skicka e-post

Annika Westin
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Svante Lundberg
Överförmyndarnämnden
Skicka e-post

Roger Sandström
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Maud Gustavsson
Överförmyndarnämnden (Ersättare)

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök