Du är här:

Stöd vid kris

I Örnsköldsviks kommun finns en organisation, kallad POSOM-gruppen (psykologiskt och socialt omhändertagande). Vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse finns POSOM-gruppen till för dem som är i behov av stödsamtal eller annan psykosocial hjälp som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

Syftet är att lindra och stödja i akuta situationer och att förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Det kan exempelvis innebära att ge stöd till drabbade anhöriga, organisera stödcentrum, samordna resurser och/eller skapa kontakter med andra berörda hjälpinsatser.

Lokala stödgrupper finns i Anundsjö, Björna-Långviksmon-Trehörningsjö, Nätra-Sidensjö, Grundsunda och Örnsköldsviks centralort. Grupperna består av personer med olika kompetenser och som helt frivilligt åtagit sig uppdraget.

Räddningstjänsten, landstinget, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen. Vid en krisartad händelse där POSOM kopplas in, publiceras kontaktuppgifter till aktuell POSOM-grupp på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades

2019-09-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Jane Johansson
POSOM-samordnare
0660-887 72, 070-665 59 08
Skicka e-post