Sörängets servicehus avvecklas

Idag beslutade omsorgsnämnden att avveckla Sörängets servicehus. Inriktningen är att omvandla det till trygghetsboende. Avvecklingen ska ske successivt för att om möjligt vara klar vid årsskiftet 2019/2020.

Servicehus är en boendeform som inte motsvarar de krav och behov i sin fysiska utformning som gäller idag och avvecklingen av Söränget är en del i kommunens långsiktiga plan för lokalförsörjning.

Boende och medarbetare på Söränget har fått information om inriktningsbeslutet. I den fortsatta processen kommer de att få information kontinuerligt.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2019-08-21

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Katarina Jensstad
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
0660 - 88219
Skicka e-post