Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hemtjänsten inleder samarbete med sociala företag

Sociala företag sköter städningen och hemtjänstpersonalen kan ägna sig åt vård och omsorg. Med utgångspunkt i att använda resurser och kompetens så effektivt som möjligt inleder hemtjänsten i Örnsköldsviks kommun ett samarbete med Samhall.

Hemtjänstens samverkan kring sociala tjänster är ett projekt som kommer att pågå under ett år i fyra hemtjänstområden i centrala Örnsköldsvik: Centrum, Västra, Gullänget och Renen. Efter en så kallad reserverad upphandling har välfärdsförvaltningen tecknat avtal med Samhall om städtjänster, dels i hemtjänstens grupplokaler, dels hos personer som beviljats insatsen städning från hemtjänsten.

– Genom att Samhalls medarbetare sköter städning kan hemtjänstens medarbetare ägna sig åt den vård och omsorg de är utbildade för och vill arbeta med. Vi använder resurser och kompetens på ett mer effektivt sätt och skapar en mer attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Ingrid Zinner som tillsammans med kollegan Annette Nilsson håller i projektet.

Besluten om städinsats är utifrån behov så det kommer att vara samma insatser, bara med annan personal. Den som får städhjälp betalar precis som tidigare till kommunen.

– För de som tar del av insatserna kan detta innebära en kvalitetshöjning. Nu kommer personal som är utbildad för att städa. De har med egna städredskap och håller med rengöringsmedel som är miljöanpassat. Kanske blir det också större utrymme för flexibilitet och lättare för den enskilde att flytta en städtid om det skulle behövas, säger Annette Nilsson.

– Vi ser inte någon risk att detta ska bidra till någon övertalighet bland hemtjänstens medarbetare. Det finns ständigt luckor att fylla. Alla behövs, säger Lena Hurtigh, avdelningschef ordinärt boende.

Precis som hemtjänsten, kommer Samhalls medarbetare att registrera sina besök så att det går att följa vilka som varit hos vem och när besöket har skett. De bär också Samhalls legitimation.

Projektet är redan igång med städning av hemtjänstlokaler. I mitten av december börjar Samhall att städa i hemmen i hemtjänstområdena Centrum och Gullänget, därefter vidgas insatserna successivt till övriga testområden.

Projektet kommer att följas upp löpande under teståret och utvärderas inför beslut om fortsättning. Denna typ av samarbete med sociala företag har prövats på många platser, bland annat i Kramfors där det nu har permanentats.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-12-10