Föreslå kandidat till Solstipendiet

Så många vardagshjältar det finns som engagerar sig för andras väl! Kanske känner just du någon som gör en insats utöver det vanliga för sina medmänniskor? Då kan du föreslå den personen till kandidat för Solstipendiet.

Med Solstipendiet vill Örnsköldsviks kommun lyfta fram de värdefulla insatser som anhöriga, grannar, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och andra enskilda gör till stöd och hjälp för andra. Ett betydelsefullt komplement till samhällets organiserade tjänster.

Skicka ditt förslag på Solstipendiekandidat, med motivering samt dina kontaktuppgifter, till:
Omsorgsnämnden
891 88 Örnsköldsvik
eller via e-post till valfard@ornskoldsvik.se

Senast 31 oktober 2018 vill vi ha ditt förslag.

Observera att ditt förslag med motivering räknas som allmän handling. Du bör därför inte lämna ut känsliga uppgifter.

Solstipendiet 2018 delas ut vid kommunfullmäktiges möte i december.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-09-18