Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Norra handelsområdet - markanvisningstävling pågår

Norra handelsområdet ligger cirka 5 kilometer norr om Örnsköldsviks centrum, cirka fem minuters bilväg, och är kommunens prioriterade och planerade område för extern sällanköpshandel. Området sträcker sig från Norra station till Arnäsvall och innehåller flera delområden med olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter: Norra station, Entré Norr och Arnäs handelsområde. Området kommer att rymma ett tiotal tomter för handel och logistikverksamhet, till exempel kommer Biltema att etablera sig här liksom Blomsterlandet.

Vi ser en stor potential för det här området som förlänger Örnsköldsviks handelsområde norrut. Det kommer att attrahera besökare även från Umeå- regionen, då man gärna kan resa något längre för sällanköp, särskilt om flera butiker ligger samlade på en plats vilket det blir här. Närheten till Norra station gör dessutom att det är enkelt att resa hit. Med E4 i tunnel genom Åsberget kommer området vid Norra station att bli ett av kommunens mest tillgängliga områden. Förutom närheten till centrum har området ett bra skyltläge från E4.

Välkommen att delta i markanvisningstävlingen för fyra blivande tomter på Norra handelsområdet. Pågår till 2020.10.30


Sidan uppdaterades

2020-10-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mattias Persson
Mark- och exploateringschef
0660 - 88451
Skicka e-post