Du är här:

Kommunens nämnder

Kommunens nämnder bestämmer om olika ansvarsområden.

Bildningsnämnden har ansvar för skolan.
Dit räknas också förskolor och fritidshem.

Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden
har tillsammans ansvar
för att människor som behöver stöd och hjälp får det.
Till exempel hemtjänst för gamla
eller hjälp till familjer som har det besvärligt.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer bland annat
om gator och parker
och var man får bygga.
De har också ansvar för miljö och hälsa.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer til exempel
om fritidsgårdar och sporthallar
och bibliotek.

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras område.
Sedan är det personalen
som arbetar på kommunens förvaltningar
som ser till att det blir som politikerna har bestämt.

Sidan uppdaterades

2020-01-07

Sidansvarig: