Du är här:

Handelsstrategi - tillsammans för en bättre handel

De senaste åren har Örnsköldsvik genomgått många stora förändringar. Några exempel på offentliga och privata initiativ är Botniabanan, större byggnadsprojekt såsom Oscargallerian, Fjällräven Center, Elite hotell och satsningar på stora evenemang.

Örnsköldsvik är den starkaste handelskommunen i Höga kusten och längs kuststräckan mellan Sundsvall och Umeå. Handeln skapar arbetstillfällen och ger invånarna tillgång till ett varierat och tillgängligt utbud. Den är också en av flera viktiga parametrar för hur kommunen upplevs av besökare.

Avsikten med strategin är att skapa förutsättningar för handeln att växa genom tydliga riktlinjer, bättre infrastruktur och tillgänglighet. Det finns redan idag ett väl fungerande samarbete kring centrumhandeln genom Centrum i samverkan, Cesam, ett bolag som bildades i slutet av 90-talet.

Senare års handelsetableringar i centralorten har till stor del skett på industriområden och hittills oplanerade handelsområden, vilket har lett till eftersläpningar i infrastrukturen och att till exempelvis handel hamnat på återvändsgator. Handelns betydelse för staden och kun-skapen om vad som gör ett område attraktivt gör det nödvändigt att ta fram en strategi för handeln.

2014 antog Kommunfullmäktige en Handelsstrategi.PDF Strategin är ett styrdokument och ger underlag för kommunens över-siktsplanering, beslut om investeringar i infrastruktur och markför-värv samt detaljplanering, bygglov och tillståndsgivning.

Sidan uppdaterades

2019-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Marlene Jonasson Bolstad
Näringslivsutvecklare
073-050 39 75
Skicka e-post