Nämnder

Örnsköldsviks kommuns politiska nämnder med respektive ordförande 2015-2018:
 

Bildningsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare: Socialdemokraterna 6 mandat, Centerpartiet 1 mandat, Moderaterna 2 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat, Miljöpartiet 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat.

Birgith Olsson Johansson (S)
Ordförande
0660 - 882 62, 070 - 609 42 60
Skicka e-post

Marie Westerlund
Sekreterare
0660 - 882 70
Skicka e-post

Gemensam kostnämnd

(tillsammans med Landstinget)

3 ledamöter och 3 ersättare varav 1 ledamot och 1 ersättare utses av landstinget  Socialdemokraterna 1 mandat Centerpartiet 1 mandat Moderaterna 1 mandat

Kristin Ögren (S)
Ordförande
Skicka e-post

Angelica Björn
Sekreterare
Skicka e-post

Humanistiska nämnden

13 ledamöter och 13 ersättare: Socialdemokraterna 6 mandat, Moderaterna 2 mandat, Centerpartiet 1 mandat,  Kristdemokraterna 1 mandat, Liberalerna 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat.

Susanne Nordin (S)
Ordförande
0660 - 26 50 99
Skicka e-post

Inger Nilsson
Sekreterare
0660 - 887 85
Skicka e-post

Kommunstyrelsen

15 ledamöter och 15 ersättare: Socialdemokraterna 7 mandat, Centerpartiet 2 mandat, Moderaterna 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Liberalerna 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat. 

Glenn Nordlund (S)
Ordförande
0660-881 53
Skicka e-post

Matti Ohlsson
Sekreterare
0660-887 00
Skicka e-post

Anna Thors
Sekreterare
0660-881 40
Skicka e-post

Kultur- och fritidsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare: Socialdemokraterna 6 mandat, Moderaterna 2 mandat, Centerpartiet 1 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Liberalerna 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat.

Anna Sundberg (S)
Ordförande
0660 - 888 10
Skicka e-post

Lars Lindström
Sekreterare
0660 - 881 19
Skicka e-post
 

Omsorgsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare: Socialdemokraterna 6 mandat, Centerpartiet 2 mandat, Moderaterna 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat. 

Anna-Belle Strömberg (S)
Ordförande
0660 - 882 20
Skicka e-post

Eva Isaksson
Sekreterare
0660 - 888 55
Skicka e-post

Myndighetsnämnden

7 ledamöter och 7 ersättare: Socialdemokraterna 3 mandat, Centerpartiet 1 mandat, Moderaterna 1 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat. 

Glenn Nordlund (S)
Ordförande
0660-881 53
Skicka e-post

Matti Ohlsson
Sekreterare
0660-887 00
Skicka e-post 

Anna Thors
Sekreterare
0660-881 40
Skicka e-post

Samhällsbyggnadsnämnden

13 ledamöter och 13 ersättare: Socialdemokraterna 6 mandat, Centerpartiet 2 mandat, Moderaterna 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat.

Leif Lindholm (S)
Ordförande
0660 - 881 58
Skicka e-post

Ann-Britt Häggström
Sekreterare
0660 - 884 23
Skicka e-post
       

Valnämnden

7 ledamöter och 7 ersättare: Socialdemokraterna 3 mandat, Centerpartiet 1 mandat, Moderaterna 1 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat. 

Marianne Vestin (S)
Ordförande

Matti Ohlsson
Sekreterare
0660 - 887 00
Skicka e-post
 

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden består av 7 ledamöter samt 7 ersättare.

Glenn Nordlund (S)
Ordförande
0660 - 881 53
Skicka e-post


Överförmyndare

Annika Westin (S)
070-395 92 94
Skicka e-post

Svante Lundberg (C)
Skicka e-post
  

Sidan uppdaterades

2018-10-31

Sidansvarig:

Mer information