Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen har ansvaret att hjälpa äldre och funktionshindrade med en god vård och omsorg samt ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Förvaltningen erbjuder också stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, till exempel genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem.

I förvaltningen ingår också att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom våra boenden.

Förvaltningen är indelad i åtta avdelningar:
Socialt stöd, Social utredning, Arbetsmarknad, Särskilt boende, Ordinärt boende, LSS-verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Utveckling och internt stöd.

Mer information om respektive avdelning finns i nedanstående schema.

Till sidan Omsorg och hjälp där Välfärdsförvaltningens verksamheter finns samlade.

Organisationsschema välfärdsförvaltningen

Sidan uppdaterades

2020-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Katarina Jensstad
Förvaltningschef
Järnvägsgatan 6
Skicka e-post

Skicka e-post till förvaltningen

Fax: 0660 - 881 07

Ansvariga politiska nämnder

Omsorgsnämnden
Anna Sundberg (S)
Ordförande
0660 - 882 20
Skicka e-post

Humanistiska nämnden
Carolina Sondell (S)
Ordförande
0660 - 26  50 99
Skicka e-post

Besöksadress

Välfärdsförvaltningen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
växel: 0660 - 880 00

reception: 0660 - 882 22, 882 23