Ungdomspolitiken, ungdomar i möte

Barn- och ungdomspolitik - för vem och om vad?

Till den nationella barn- och ungdomspolitiken räknas barn och unga mellan 0 - 25 år. Barnpolitiken gäller barn och unga mellan 0 - 18 år och följer barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ungdomspolitiken gäller unga mellan 13 - 25 år.

Den nationella barnpolitikens mål är: Barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Den nationella ungdomspolitikens mål är: Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomar påverkas av beslut inom alla samhällsområden och som fattas såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Det gör att ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berörs på alla nivåer i samhället.

​Barn- och ungdomspolitiken i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har antagit en barn- och ungdomspolitisk policy och strategi som följer den nationella barn- och ungdomspolitiken samt barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Dokumenten grundar sig i den nationella barn och ungdomspolitiken, barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och folkhälsopolitiken.

Det kommunala barn- och ungdomspolitiska målet är: Alla barn och unga ska ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen.

Och det innebär att:

  • Örnsköldsviks kommun ska följa Barnkonventionen
  • Barn och unga i Örnsköldsviks kommun ska ha möjlighet att påverka i de frågor som rör dem
  • Barn och unga ska få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang
  • Barn och unga ska ges samma förutsättningar att delta oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt socioekonomisk bakgrund. Det breda åldersperspektivet innebär att man måste utgå från barnets ålder och mognad
  • Örnsköldsviks kommun ska ge stöd och vara en plattform för ungas etablering
  • Örnsköldsviks kommun ska säkra strukturen för ett sektorsövergripande barn- och ungdomspolitiskt arbete och följa upp detta kontinuerligt med lämpliga mätverktyg.

Sidan uppdaterades

2020-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Camilla Larsson
Demokratisamordnare
0660 - 886 45
Skicka e-post

Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5
891 33 Örnsköldsvik