Ungdomsforum är för dig mellan 13-25 år och som vill vara en del av samhällsutbvecklingen i Örnsköldsviks kommun. På ungdomsforum får du chans att samtala och diskutera intressanta teman med andra unga och vuxna. Vid varje Ungdomsforum deltar kommunens politiker för att vara med i samtal och dialog. Ungdomsforum genomförs varje år onsdag v.9 och onsdag v.43.

Ungdomsforum onsdagen den 21 oktober 2020

Program:

Tema: Det Skaver! - När det som inte ska ske sker och vikten av samtalet

09:30-10:00 Incheckning

10:00-10:10 Hej och välkommen och praktisk information

10:10-10:25 Kommunens översiktsplan

10:30-11:30 Ett samtal om hur vi kan bli bättre på att prata med och lyssna på varandra, med Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare.

11:30-12:15 LUNCH

12:15-13:15 Samtalet

13:20-13:45 Samling och avslutning

Innehåll: Dagen kommer ha fokus på ett samtal kring våren och covid-19. Tillsammans i mindre grupper kommer vi unga och vuxna fundera kring hur våren påverkat oss, hur gick information fram och vad kunde gjorts annorlunda mm.

Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare kommer finnas med på länk under 1 tim för att tillsammans med oss prata om hur vi pratar med varandra, hur lyssnar vi på riktigt och vad gör att jag känner att jag blir lyssnad på mm. Det kommer bli ett samtal som både kommer bjuda på skratt och eftertanke.

Mötestorg: Under Ungdomsforum kommer det finnas möjlighet att tycka till om den fysiska miljö i Örnsködlsviks kommun och översiktsplanen. Ettt bra sätt att få vara med och påverka Örnsköldsviks utveckling.

Att tänka på

Med tanke på Covid-19 kommer vi ha begränsat med antal platser och vi kommer anpassa miljön och arbetsmetoderna utifrån folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Alla som är anmälda och ska delta men som känner av symtom ska stanna hemma. Meddela gärna om du inte kan delta så att någon annan kan ta din plats.

Viktigt att vi visar varandra hänsyn och tar ansvar.


ANMÄL ER HÄR NEDAN:

Sidan uppdaterades

2020-09-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Camilla Larsson
Demokratisamordnare
0660 - 886 45
Skicka e-post

Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5
891 33 Örnsköldsvik

Mer information

Dokumentation från Ungdomsforum:

Ungdomsforum 24 Oktober 2018