Lupp

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder kommuner att delta i. Frågorna i LUPP ger bland annat svar på hur unga uppfattar följande områden:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik och samhälle
  • Trygghet och hälsa
  • Arbete och framtid

I Örnsköldsvik genomför vi LUPP vart tredje år i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Från och med 2015 genomförs LUPP även i gruppen 19-25 år. Resultatet ger en bild av ungas levnadsvillkor och kan användas i arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor i Örnsköldsviks kommun.

LUPP är ett viktigt verktyg i arbetet med att Örnsköldsviks kommun ska bli en kommun i världsklass att växa upp i, leva och bo i för unga. 

Sidan uppdaterades

2020-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Camilla Larsson
Demokratisamordnare
0660 - 886 45
Skicka e-post

Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5
891 33 Örnsköldsvik