Inflytande cafe

Vi vill att alla unga ska få möjlighet att göra sin röst hörd så i samarbete med gymnasiesärskolan genomför vi Inflytande café en gång per termin, onsdag v.7 och onsdag v.41. Inflytande caféet är alltid två veckor innan Ungdomsforum.

Varje träff utgår från ett tema som oftast är samma som på Ungdomsform. Träffarna bygger på samtal mellan unga, politiker och tjänstepersoner.


Kommande Inflytande Café

När: 7 oktober 2020

Plats: H1 Sliperiet

Tema: Det Skaver! - När det som inte ska ske ändå sker och vikten av samtalet

Innehåll: Vi kommer att fokusera på att samtala kring hur vi har påverkats av corona våren: vad kunde gjorts annorlunda, vad ska vi tänka på om det händer liknade saker igen och vad kan vi vuxna göra för att stött aunga i denna tid?

Dagen kommer startas med en föreläsning och samtal tillsammans med Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare kring samtalet och om hur vi kan bli bättre på att prata med och lyssna på varandra.

Att tänka på

Med tanke på Covid-19 kommer vi ha begränsat med antal platser och vi kommer anpassa miljön och arbetsmetoderna utifrån folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Alla som är anmälda och ska delta men som känner av symtom ska stanna hemma. Viktigt att vi visar varandra hänsyn och tar ansvar.

Sidan uppdaterades

2020-09-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter Camilla Larsson Demokratisamordnare 0660-886 45
Skicka e-post

Marie Korvala
Fritidskonsulent, Sliperiet
Skicka e-post

Moniqa Lindgren
Lärare, Gymnasiesärskolan
Skicka e-post