Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG

Efter flera år beslutades det i riksdagen att barnkonventionen skulle bli svensk lag 1 januari 2020. Barnkonventionen består totalt av 54 artiklar men det är artiklarna l 1-42 som har blivit svenska lag. Lagstiftningen kommer stärka barnets position som rättighetsbärare. I högerspalten hittar du länkar som kan vara till stöd kunskapsmässigt både för unga, beslutsfattare, tjänstepersoner och andra vuxna.

Bakgrund

1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Sverige var 1990 ett av de första länderna att skriva på (ratificera) konventionen.

Barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Konventionen består av 54 artiklar. Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
  • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
  • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Ett land som har skrivit på Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart femte år till FN:s kommittée för barnets rättigheter. Utifrån granskningen lämnar barnrättskommittéen ett utlåtande på saker som man tycker att landet kan bli bättre på.

Örnsköldsviks kommun och barnkonventionen

I Örnsköldsvik har kommunfullmäktige fattat beslut om en barn- och ungdomspolitisk policy och strategi. I strategin står det att Örnsköldsviks kommun ska följa barnkonventionen, det innebär bland annat att:

  • Beslut ska fattas med stöd av barnkonventionen
  • Anställda och politiker ska ha grundläggande kunskaper om barnkonventionen
  • Barn och unga ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter och uttrycka sina åsikter

Här kan du ta del av Örnsköldsviks kommuns barn- och ungdomspolitiska strategi.PDF

Sidan uppdaterades

2020-08-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Camilla Larsson
Demokratisamordnare
0660 - 886 45
Skicka e-post

Kultur- och fritidsavdelningen
Lasarettsgatan 5
891 33 Örnsköldsvik

Mer information