Du är här:

Symbolbild äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik är en metod som används på många olika vis runt om i världen och Sverige i arbetet både med barn, ungdomar och vuxna. På kultur- och ungdomsenheten i Örnsköldsvik använder vi oss ofta av äventyrspedagogik som metod i arbetet med de ungdomsgrupper vi möter och jobbar med. Det kan handla om allt ifrån att ha kul, lära känna varandra, jobba tillsammans i grupp och till att forma demokratiska överenskommelser inom en grupp som ska jobba ihop under en längre tid.

Denna metod har för oss ofta haft en mycket positiv effekt i vårt arbeten med ungdomsgrupper, så utifrån de erfarenheterna har vi satt ihop ett metodmaterial som vi använder oss av och vill gärna dela med oss av till andra: Klicka här för länk till "Äventyrspedagogik - ett metodmaterial".PDF


Ett citat från filosofen William Kilpatrick, pedagog, som i stort beskriver det vi vill uppnå med vårat ledarskap och där äventyrspedagogiken är ett toppen verktyg.

Fråga: Tror ni inte att läraren (ledaren) oftast skall följa en på förhand uppgjord plan? Ta t.ex. pojken som planterar ett korn; tänk på ett ofruktbart land, gödningsmedel och arbetsmöda. Vetenskapen har utarbetat bättre planer än vad den pojken kan göra.

Svar: Jag tror det beror på vad ni söker efter. Om ni önskar korn, ge pojken planen. Men om ni önskar pojken snarare än kornet, med det förstås, om ni vill utbilda pojken att tänka och planera åt sig själv, då måste ni låta honom göra sin egen plan.

Sidan uppdaterades

2020-03-25

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Camilla Larsson
Demokratisamordnare
0660 - 88 645
Skicka e-post

Ansvarig chef

Kim Nilsson
Chef, Kultur och ungdomsenheten
Skicka e-post