Du är här:

Skicka medborgarförslag

Alla personer som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Ett förslag får bara ha en ansändare. Förslagt ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag.

Kommunfullmäktige har som målsättning att behandla alla medborgarförslag inom 1 år. Vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisar kommunstyrelsen för fullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Här kan du ta del av tidigare inskickade medborgarförslag och verksamhetsförslag.

Hur skickar jag mitt förslag?

Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

När ska förslaget vara inskickat?

Medborgarförslaget ska ha inkommit senast 13 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

Här hittar du vilka datum kommunfullmäktige sammanträderöppnas i nytt fönster

Formulera ett tydligt förslag

Tänk på att formulera ett tydligt förslag. Avsluta eller inled med jag föreslår att, följt av ditt förslag.

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas med på kallelsen till det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. På sammanträdet meddelar kommunfullmäktiges presidium om förslaget ska behandlas som ett medborgarförslag eller ett verksamhetsförslag. Medborgarförslag lämnas på sammanträdet till kommunstyrelsen som remitterar medborgarförslaget till en eller flera nämnder som får skriva ett svar till kommunstyrelsen om förslaget. Nämndernas och kommunstyrelsens svar behandlas sedan i kommunfullmäktige, som då avslår förslaget, alltså säger nej, bifaller förslaget, alltså säger ja eller exempelvis säger till en nämnd att fortsätta utreda förslaget.

Vad räknas som ett medborgarförslag?

För att räknas som ett medborgarförslag ska ett förslag ligga inom kommunfullmäktiges kompetens. Förslag som kommunfullmäktiges presidium bedömer ligger inom nämndernas kompetens blir istället verksamhetsförslag och skickas till respektive nämnd för handläggning.

I förteckningen över ställda förslag kan du se vilka som bedömdes som medborgarförslag respektive verksamhetsförslag.

Synpunkts- och felanmälningsappar

Kommunen har även ett antal synpunkts- och felanmälningstjänster dit du kan skicka dina synpunkter och förslag:

Sidan uppdaterades

2019-03-29

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Kommunledningsförvaltningen
891 88
Örnsköldsvik

Skicka e-post