Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

För tillfället finns det ingen information


Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21
Humanistiska nämnden 2020-10-20
Humanistiska nämnden sekretess 2020-10-20
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-10-20
Myndighetsnämnden 2020-10-20
Bildningsnämnden 2020-10-13
Humanistiska nämndens socialutskott 2020-10-13
Revisionen 2020-10-13
Kommunstyrelsen 2020-10-06
Kommunfullmäktige 2020-09-28

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Flyttat fordon fr Örnsköldsvik Norra till kommunens uppställningsplats, Triangelv 4, Bjästa
Kungörelse - flyttat fordon fr Lokvägen 12, Mellansel, till BDH, Vägersta

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: