Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019-03-25

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämnden sekretess 2019-03-20
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-03-12
Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-01
Kommunfullmäktige 2019-02-25
Valnämnden 2019-02-22
Kostnämnden 2019-02-21
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20
Revisionen 2019-02-12
Revisionen 2019-02-12, revisonsår 2019-2020

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslag - Granskning Bryssel 4 m.fl. Detaljplan
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan enligt miljöbalken, fortsatt och utvidgad täkt av berg, Godmark 1:81, Örnsköldsviks kommun (Lst 551-5444-17)
Kungörelse flyttade fordon 3 st Husum, Domsjö, Sörliden
Beslut om kungörelsedelgivning, Fastställd vägplan för ombyggnad av väg 914 delen Degersjö - Skorped i Örnsköldsviks kommun.
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland ansökan enligt miljöbalken, Domsjö Fabriker AB, förslag till slutliga villkor avseende utsläpp av zink, krom, bly, kadmium och kvicksilver i lakvatten vid Svedje avfallsanläggning, Svedje 4:11, Örnsköldsviks kommun (551-9470-18)

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2018-03-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss