Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

I hela landet gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Stanna hemma vid symtom
  Har du symtom på covid-19 länk till annan webbplatsska du stanna hemma och testa dig. Läs mer om hur du ska ageralänk till annan webbplats om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19.

 • Begränsa nya nära kontakter
  Umgås bara med personer du normalt träffar. De du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

 • Håll avstånd till andra, undvik platser med trängsel
  Håll alltid avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

 • Res bara om du kan göra det under säkra former
  Res inte om du inte kan göra det på ett smittsäkert sätt. Du ska till exempel kunna begränsa ditt umgänge till en midre krets och ha möjlighet att isolera dig vid sjukdom. Risken för trängsel är större där många människor samlas på mindre ytor, vilket kan göra det svårare att hålla avstånd. Det gäller exempelvis på många fjällorter och på butiker, mackar och restauranger utmed vägarna. Planera din resa så att sådana situationer kan undvikas.

 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

 • Håll en god handhygien
  Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer

 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Nationella restriktioner uppdateras kontinuerligt på Krisinformation.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Därutöver kan regionala restriktioner förekomma. Ta reda på vad som gäller om du reser. Regional information finns på krisinformation.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Munskydd i kollektivtrafik från 7 januari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av munskydd inom kollektivtrafiken. Rekommendationen gäller på morgonen 07:00-09:00 och på eftermiddagen 16:00-18:00 för personer födda 2004 eller tidigare. Du som resenär ansvarar för att ha med och använda munskydd på ett säkert sätt. Vid Din Turs utlämningsställe hos IVK kiosk och café i resecenrum Örnsköldsvik kan resenärer med giltigt färdbevis hämta munskydd, i mån av tillgång. Läs mer om vad som gäller i länet på Din Turs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för covid-19

Aktuell information om provtagning vid symtom på covid-19 hittar du på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonsupport om vaccinering

Region Västernorrland har öppnat en telefonsupport, som komplement till vårdguiden 1177, för svar på allmänna frågor om den kommande vaccineringen. Läs mer på regionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se upp för covid-berägerier

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID. Läs mer på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor bör du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.

Vårdguiden1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information om bland annat provtagning och vaccinering mot covid-19,

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Översatt information
Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsverige.se har information om covid-19 på olika språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns till exempel filmer som beskriver olika typer av covid-test.

Nationell telefonlinje för information om covid-19 på arabiska, somaliska,persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och nås på telefonnummer 08-123 680 00.

Information på finska och samiska
Krisinformation till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Frågor om sjukdom och testning
Har du symtom, ring vårdguiden 1177 Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Information gällande provtagning för covid-19 i länet hittar du på vårdguiden 1177/västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Friska personer kan besöka vaccinerade närstående på vård- och omsorgsboenden

Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens nya bedömning och det faktum att vaccineringen mot covid-19 på kommunens vård- och omsorgboenden nu är genomförd är det möjligt för friska personer att besöka vaccinerade närstående. Besök utan speciella smittförebyggande åtgärder tillåts i den boendes lägenhet eller utomhus, inte i gemensamhetsutrymmen på boendet. Grundläggande åtgärder gäller fortfarande: Tvätta händerna före, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder, alternativt använd handsprit. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla fortsätta agera för att skydda andra som inte är vaccinerade. Det är därför viktigt att fortsatt vara noga med handhygien och att hålla avstånd till andra boende, besökare och personal för att minimera risken för smitta.
Se Folkhälsomyndighetens information till boende och besökare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsatt reducerad och anpassad daglig verksamhet, LSS

Den reducerade och anpassade dagliga verksamheten inom LSS förlängs till och med 5 april. Om pandemin och smittläget förändrats till det bättre kan det bli aktuellt att återstarta verksamheten tidigare. Den habiliteringsersättning som deltagarna normalt får kommer att fortsätta betalas ut. Detta gäller även de som har sin sysselsättning på samhällsplatser men som stannar hemma.

Förlängt uppehåll i dagverksamhet för dementa och växelvård

Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom och växelvården vid Lejonbacken förlänger sitt uppehåll i verksamheten, i första hand till och med 12 mars.

Träffpunkterna delvis öppna

Ett antal träffpunkter/mötesplatser är öppna men med viss anpassning av verksamheten. Läs mer i nyhet.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Örnsköldsviks gymnasium fortsätter med flexibel närundervisning

Örnsköldsviks gymnasium fortsätter med flexibel närundervisning till och med vecka 9. Det innebär att verksamheten fortsätter med att ha en årskurs på plats i skolan per vecka medan två årskurser har fjärrundervisning enligt följande:

Vecka 7: Åk 1 i skolan, åk 2 och 3 fjärrundervisning
Vecka 8: Åk 3 i skolan, åk 1 och 2 fjärrundervisning
Vecka 9: Åk 2 i skolan, åk 1 och 3 fjärrundervisning

Introduktionsprogrammet samt gymnasiesärskolan fortsätter med nuvarande upplägg

Distans- och fjärrundervisning för Vuxenutbildningen

Distans- och fjärrundervisning för samtliga studerande vid Vuxenutbildninger. Beslutet gäller till och med 21 mars.

Växelvis distans- och fjärrundervisning för kommunens högstadieskolor

Från och med måndag 11 januari införs växelvis distans- och fjärrundervisning på samtliga kommunala högstadieskolor.

Under vecka 2 har högstadieelever i årskurs 8 distans- och fjärrundervisning. Vecka 3 kommer årskurs 7 att ha distans- och fjärrundervisning. Under vecka 3 kommer nytt beslut att fattas av förvaltningsledningen om distans- och fjärrundervisning ska fortsätta vecka 4 

Grundsärskolan stängs från 7 december

Grundsärskolan vid enheterna Ängetskolan och Skärpeskolan stänger verksamheten för resten av höstterminen på grund av bekräftade fall av covid-19. Stängningen är en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridningen inom denna verksamhetsform och gäller från och med måndag 7 december. Delar av verksamheten kommer att bedrivas via distansundervisning. Beslutet berör både skolverksamheten och fritidshems- och eftis­verksamheten vid grundsärskolan.

Kulturskolan övergår till delvis fjärr- och distansundervisning

Från och med måndag 30 november kommer lärare från Kulturskolan begränsa sin fysiska närvaro till en skola.Elever och grupper som berörs kommer i vissa fall att fjärrundervisas eller undervisas på distans. Verksamhet efter skoltid kommer bedrivas på distans.

Lärcentrums studiemiljö öppet för studenter med passertagg

Från och med 18 november har studerande med passaertagg tillgång till Lärcentrums studiemiljö. Läs mer här.länk till annan webbplats

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Idrottsanläggningar stängt för matcher från 1 mars

Från och med 1 mars tillåts inte föreningar att boka tider för enstaka matcher oavsett om matchen ska spelas inomhus eller utomhus. Endast bokningar för föreningsledda träningar för födda 2002 eller senare tillåts och bokningar för andra målgrupper, med undantag för yrkesmässig idrott, kommer inte att godkännas. Beslutet gäller i första hand till och med 7 mars eller tills dess att nya rekommendationer kommer.

Allmänhetens tider, allmänhetens bad och allmänhetens åkning, i kommunala anläggningar är fortsatt inställda.

Paradiset stängt för allmänheten

Paradiset håller stängt för allmänheten i första hand till och med 7 mars. Grundskolornas simundervisning är undantaget stängningen och har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet.  Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa förenings- och idrottslokaler upplåts till vaccination

Olympia i Bredbyn, Husumgården samt curlinghallen vid Skyttisområdet kommer att användas som vaccinationslokaler för allmänheten.

Örnsköldsviks museum och konsthall stängt

Örnsköldsviks museum och konsthall är stängt för allmänhetens besök. Planerade utställningar och publika program skjuts fram. Vissa digitala arrangemang genomförs.

Biblioteken öppna med begränsad service

Den 25 januari öppnar folkbiblioteken i Örnsköldsvik med begränsad service. Som besökare uppmanas du att bara besöka biblioteket om du har ett ärende och att hålla besöket kort. Håll avstånd till andra besökare och personal. Vidare gäller förändrade öppettider och ett begränsat antal besökare åt gången. Se bibliotekens webbplats vad som gäller på just ditt bibliotek.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arkenbiblioteket erbjuder tjänsten Boken kommer länk till annan webbplatsför dig som tillhör en riskgrupp.
Alla bibliotek erbjuder tjänsten Bokkasse för avhämtninglänk till annan webbplats.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, mars 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Begränsade öppettider för serveringsställen

Från och med 1 mars begränsas öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. I ett första steg kommer detta innebära en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30. Läs mer på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På organisationen Visitas webbpatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information som är speciellt riktad till restauranger och besöksnäring.

Omställningsstöd för ytterligare tre perioder

Regeringen har beslutat om Omställningsstöd till följd av Corona för ytterligare tre perioder. Det går att ansöka om stöd fram till den 30 april 2021 för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Företag behöver göra separata ansökningar för respektive period. Stödet går att söka under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. E-tjänsten öppnar kl 12.00 den 25 februari. Ansökan görs hos Skatteverket.

Läs mer om omställningsstöd på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats

Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14. Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förlängd säsong för uteserveringar

Perioden för uteserveringar i kommunen förlängs.Tidsperioden blir utökad från 1 mars till och med 31 oktober för markupplåtelse av restaurang- och kaféägares uteserveringar. Läs mer om tillstånd och använda offentlig plats.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs

Som ett led för att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta bort avgift för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 30 juni 2021. Läs mer här.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader. Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Läs om pandemilag för covid-19 som gäller från 10 januari 2021, tillsyn och frågor och svar på länstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

På Region Västernorrlands webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterkan du läsa mer om utvecklingschecken där små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Svensk Handels webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du samlad information och material för en trygg och säker handel.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Coronapandemin kan få konsekvenser i form av psykisk ohälsa, oro och ensamhet bland personer som upplever sig isolerade. Även våld eller hot om våld kan öka när det sociala nätverket begränsas.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är frilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek.

Föreningen Mind- för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa.

Kommunens äldre- och anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Korta filmer och informationsblad om våld, oro, bedrägeriförsök, utsatthet på nätet och annat som riskerar att öka i tider av social avskildhet hittar du på folkhälsoenhetens webbsida.

Ring istället för att besöka kommunens stadshus

För att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att göra ett besök. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2021-03-01