Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

Från och med 16 november gäller skärpta allmänna råd för alla som bor eller vistas i Västernorrlands län. Råden gäller till och med 13 december men kan komma att förlängas.

 • Undvik att umgås med andra
  Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Besök inte allmänna platser
  Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Gå inte på evenemang och aktiviteter
  Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

 • Res inte
  Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Även arbetsplatser och verksamheter omfattas
Beslutet den 16 november omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs mer om skärpta råd och covid-19 på vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver de nu skärpta råden gäller, precis som tidigare, de generella allmänna råden alla överallt länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länet inför publiktak på åtta personer

Från och med tisdag 24 november är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Se nyhet på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för covid-19

Aktuell information om provtagning vid symtom eller antikroppar efter sjukdom hittar du på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor bör du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Översatt information
Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsverige.se har information om covid-19 på olika språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns till exempel filmer som beskriver olika typer av covid-test.

Nationell telefonlinje för information om covid-19 på arabiska, somaliska,persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och nås på telefonnummer 08-123 680 00.

Information på finka och samiska
Krisinformation till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Frågor om sjukdom och testning
Har du symtom, ring vårdguiden 1177 Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Information gällande provtagning och antikroppstest för covid-19 i länet hittar du på vårdguiden 1177/västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Daglig verksamhet LSS reduceras och anpassas från 25 november

Daglig verksamhet inom LSS övergår från och med 25 november huvudsakligen till sysselsättning i deltagarens egna hem, i anpassad och reducerad omfattning. Deltagare som har daglig verksamhet i form av sammhällsplats omfattas inte av beslutet. Deltagarna får behålla sin habilteringsersättning även när sysselsättningen sker i hemmet. Uppehåll i ordinare daglig verksamhet gäller i första hand till och med 31 januari. Se nyhet

Avråder från besök vid vård- och omsorgsboenden

Mot bakgrund av den ökande samhällssmittan avråder välfärdsförvaltningen starkt från icke nödvändiga besök vid kommunens vård- och omsorgsboenden samt boenden inom LSS. Vidare uppmanas personer som tar del av kommunens hemtjänst att vara restriktiva med att ta emot besök som inte tillhör den närmaste familjen. Avrådan från besök gäller från och med 13 november tills vidare. Läs mer i nyhet.

Träffpunkterna delvis öppna

Ett antal träffpunkter/mötesplatser har öppnat igen men med viss anpassning av verksamheten. Läs mer i nyhet.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Fjärrundervisning för vissa program vid Örnsköldsviks gymnasium och distansundervisning för Vuxenutbildningen

Från och med måndag 23 november övergår vissa program vid Örnsköldsviks Gymnasium årskursvis till växelvis fjärrundervisning.Beslutet om fjärrundervisning är taget för att tunna ut antalet elever i skolbyggnaderna och i kollektivtrafiken samt för att bidra till att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller fram till och med jullovet eller till dess annat beslut fattas.

För studerande vid Vuxenutbildningen gäller distansundervisning för samtliga studenter från och med måndag 23 november. Beslutet gäller fram till och med jullovet eller till dess annat beslut fattas.

Lärcentrums studiemiljö öppet för studenter med passertagg

Från och med 18 november har studerande med passaertagg tillgång till Lärcentrums studiemiljö.

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Kommunens fritidsgårdar och H1 Sliperiet stänger

Kommunens fritidsgårdar och H1 Sliperiet stänger från och med tisdag 17 november till och med 13 december. All inbokad gruppverksamhet ställs in under restriktionstiden och det går enbart att boka lokalerna för verksamhet och målgrupper som faller under undantagen i restriktionerna.

Örnsköldsviks museum och konsthall stängt

I enlighet med de skärpta allmänna råden håller Örnsköldsviks museum och konsthall stängt till och med 13 december. Planerade utställningar och publika program skjuts fram.

Paradiset stänger för allmänheten

Från och med tisdag 17 november till och med 13 december stänger Paradiset för allmänheten. Följande verksamheter är undantagna och fortsätter sin verksamhet med vissa förändringar:
- Simskolor
- grundskolornas simundervisning
- föreningsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare.

 Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala anläggningar, scenkonst och samlingslokaler anpassas utifrån skärpta allmänna råd

Från och med 17 november går det enbart att boka lokaler för idrottsträning för målgruppen som är födda 2005 eller senare. Bokningar för andra målgrupper kommer inte att godkännas under perioden för restriktionen 17 november -13 december.

Föreningar och den som bokar i privat regi behöver själva avboka era tider i kommunen idrotts- och badanläggningar.

Allmänhetens tider, allmänhetens bad och allmänhetens åkning i våra anläggningar är inställda under perioden för restriktionen 17 november-13 december. Läs mer här.

Lokalt bidrag till hårt drabbade föreningar

Kommunens föreningsbyrå har fått extra medel från kultur- och fritidsnämnden avsedda att betalas ut som bidrag till de föreningar som har störst behov av stöd för förluster eller ökade kostnader i samband med den pågående coronapandemin. Sista ansökningsdag är 18 november. Läs mer i nyhet om möjlighet till bidrag för föreningar.

Arkenbibliotekets service med bokleverans

På grund av de skärpta allmänna råden uppmanar biblioteket besökare att uträtta sitt ärende men att därefter inte dröja kvar i bibliotekets lokaler.

Du som tillhör en riskgrupp kan få hjälp med biblioteksservice. Kontakta biblioteket så plockar de ihop en bokpåse utifrån dina önskemål. Du kan få böckerna levererade hem eller så kan du välja att hämta din bokkasse utanför bibliotekets entré. Mer information och kontakt för bokservice hittar du på Arkenbibliotekets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Även närbiblioteken kan plocka ihop en bokkasse utifrån dina önskemål som du hämtar i entrén. Kontakta ditt närbiblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill ha hjälp.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader. Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare från 10 november

Från 10 november 2020 kan enskilda näringsidkare, vars ekonomi har drabbats hårt av coronapandemin, söka ett nytt ekonomiskt stöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet går att söka från och med 10 november till den 31 januari 2021.Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd vid minskad omsättning i maj, juni och juli

Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset.

Omställningsstödet för maj, juni och juli går att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se.

Läs mer och ansök på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats

Nya föreskrifter för serveringsställen från 3 november

Från och med 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Vid behov, kan serveringsstället även behöva göra ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndighetens råd är då att, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Se nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen trädde i kraft 1 juli och gäller till och med 31 december 2020. Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel.Läs mer i nyheten här. 

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visita har även tagit fram broschyren "Tryggt restaurangbesök"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med åtgärder mot smittspridning på restauranger.

Avgift för uteserveringar tas bort

Örnsköldsviks kommun beslutat att tillfälligt ta bort en del avgifter för kommunal markupplåtelse på offentlig plats, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020 till och med 31 december i år. Läs mer här.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Coronapandemin kan få konsekvenser i form av psykisk ohälsa, oro och ensamhet bland personer som upplever sig isolerade. Även våld eller hot om våld kan öka när det sociala nätverket begränsas.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är frilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek.

Föreningen Mind- för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa.

Kommunens äldre- och anhörigkonsulenter erbjuder stöjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Ring istället för att besöka kommunens stadshus

För att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att göra ett besök. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-11-23