Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kemikalier i hushållen

De flesta av oss använder kemikalier av olika slag varje dag. Det kan handla om tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter och målarfärger.
 
En del kemikalier innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa och/eller för miljön. Målarfärger, oljor och lösningsmedel är några exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen.

Försök att välja produkter som är miljömärkta ("Bra miljöval", "Svanen", osv.) och använd så lite kemikalier som möjligt. Läs noga på förpackningen och följ skyddsanvisningarna om hur den kemiska produkten ska hanteras och om den kräver skyddsutrustning för användaren.

Tänk på att reningsverk inte är konstruerade för att rena avloppsvatten från farliga kemikalier. Det innebär att kemikalierna oftast passerar rakt igenom reningsverket och ut i naturen. Det gäller även om du har ett eget avlopp.

Kemikalier kan om de hamnar i avloppsvattnet också skada den biologiska reningen på reningsverket. Det kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten som i slutändan kan förorena både grund- och ytvatten och även påverka djur- och växtliv i vattendrag. Därför ska rester av farliga produkter samlas upp och lämnas till en miljöstation som farligt avfall. Överblivna mediciner ska återlämnas till Apoteket.

Förvara alltid kemikalier i originalförpackningar och utom räckhåll för barn.

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Irina Håkansson
Miljöinspektör