Du är här:

Enskilt dricksvatten i verksamhet eller organisation

Verksamheter (kommersiella och offentliga) som använder vatten från en enskild brunn omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30).

Exempel på verksamheter som omfattas av dricksvattensföreskrifterna är:

  • Livsmedelsverksamheter (ex. restaurang, produktion av livsmedel, café)
  • Offentliga verksamheter (ex. skola, vårdhem)
  • Kommersiell verksamhet (ex. hotell, uthyrning av stugor)

Producerar brunnen (eller vattenverket) mer än 10m3 dricksvatten per dygn eller om minst 50 personer förses med dricksvatten från brunnen så ska den också vara registrerad och följa dessa föreskrifter.

Start av verksamheten

Anmälan om registrering av dricksvattensanläggning ska lämnas in till kommunens miljö- och hälsoenhet innan brunnsvattnet får användas i verksamheten.

Vattnet får användas direkt när ni fått beslutet om registrering alternativt två veckor efter det att anmälan om registrering skickats in.

Regelbunden provtagning

Regelbundna prover ska tas på dricksvattnet för att säkerställa god kvalitet på vattnet. Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det dricksvatten som används i din verksamhet uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Du ansvarar även för att beställa vattenanalyserna från ett ackrediterat analysföretag/laboratorium.

Ackrediterade analysföretag hittar du genom att söka på Swedacs hemsida. Se länk till hemsida under rubriken mer information.

Det är viktigt att du informerar laboratoriet att vattnet ska användas i en livsmedelsverksamhet (eller den verksamhet du tänker bedriva), så att proverna bedöms utifrån dricksvattenföreskrifternas gränsvärden. Detta på grund av att brunnar som enbart används av privata hushåll har andra riktvärden.

Avgift

För anmälan om registrering av dricksvattenanläggning tas en engångsavgift ut. När verksamheten är registrerad debiteras en årlig avgift och miljö- och hälsoenheten kommer att genomföra tillsynsbesök.

Sidan uppdaterades

2019-10-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
Telefontid:
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör