Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Miljögifter i fisk

All fisk är inte nyttig och i våra trakter finns det fisk som kan innehålla miljögifterna dioxin och PCB samt ohälsosamma mängder av kvicksilver. Föroreningarna kommer från olika verksamheter samt från luftnedfall.

Dioxin och PCB

Fet fisk (strömming, lax och öring) från Östersjön inklusive Bottniska viken innehåller höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Enligt Livsmedelsverket gäller kostrådet för unga kvinnor som någon gång vill ha barn, kvinnor som är gravida eller ammar samt barn och ungdomar (pojkar och flickor) att inte äta sådan fisk oftare än högst 2 – 3 gånger per år. Rådet för övriga personer är att inte äta dessa fiskar oftare än högst en gång i veckan. Se även Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvicksilver

Ohälsosamma mängder kvicksilver kan samlas i bl.a. abborre, gädda, gös och lake. Livsmedelsverkets rekommendation är att kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn inte bör äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2 – 3 gånger per år. För övriga personer är rekommendationen att inte äta abborre, gädda, gös eller lake som du har fångat själv oftare än en gång per vecka. Se vidare på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala rekommendationer för intag av fisk från Örnsköldsviksfjärden och Nätrafjärden/Köpmanholmen

Inom projektet ”Fiberbankar i Västernorrland” har fiberbankar och fiberhaltiga sediment utanför skogsindustrierna längs med Västernorrlandskusten kartlagts. Det handlar om fiberbankar och fiberhaltiga sediment som är förorenade av tungmetaller och organiska miljögifter. Av de områden i länet som bedöms ha den högsta riskklassen ”synnerligen stor risk” finns två i Örnsköldsviks kommun: Örnsköldsviksfjärden och Nätrafjärden/Köpmanholmen. Områdena med ”synnerligen stor risk” kommer att prioriteras först i Länsstyrelsens fortsatta arbete med fiberbankarna. För dessa områden har en miljömedicinsk riskbedömning gjorts utifrån intag av fisk med risk för högre intag av miljöföroreningar. Den är gjord av Klinisk Miljömedicin Norr på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland.

Rekommendationen för intag av samtliga fiskarter från undersökta vattenlokaler* i Västernorrland är: För barn (upp till 18 år), kvinnor i barnafödande ålder, gravida eller ammande max tre fiskportioner per år, och för övriga vuxna max en fiskportion per vecka.

*Undersökta vattenlokaler är Örnsköldsviksfjärden, Skönviken, Köpmanholmen, Svanö och Hallstanäs.


Sidan uppdaterades

2020-07-07

Sidansvarig: