Du är här:

Nybyggnadskarta

Kontakta bygglovshandläggaren innan du beställer nybyggnadskartan.
Det är bygglovshandläggaren som bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta eller ej. Om nybyggnadskarta behövs utgör den underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

Innehåll

  • Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, för gränspunkter som bedöms ha ett korrekt och orubbat läge, redovisas en koordinatförteckning. (I första hand i samband med nya lantmäteriförrättningar. I annat fall redovisas ”Gräns ej utredd” längs berörda gränser som inte är utredda eller där gränspunkter ej återfunnits eller är skadade/rubbade) , byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.
  • Detaljredovisning - visar hur marken får användas.
  • Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Prisuppgifter för Nybyggnadskarta

Enbostadshus

Avgift

Oavsett områdesyta

6 966 kr

All övrig byggnation (fastighetens area m2)

< 2 000

6 966 kr

2 000 – 4 999

11 610 kr

5 000 – 9 999

16 254 kr

10 000 – 15 000

20 898 kr

> 15 000

Tidsersättning

Sidan uppdaterades

2020-01-20

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Jonny Jäwert
GIS-Ingenjör
0660-265387
Skicka e-post

Maria Hildingsson
GIS-Ingenjör
0660 - 888 76
Skicka e-post

Lars-Göran Edlund 
Mätningsingenjör
0660 - 884 33
Skicka e-post