Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Vindkraft

Idag pågår en stor utbyggnad av vindkraften i hela landet. Det nationella målet är att vindkraften år 2020 ska producera 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Målet är en markering för kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter att aktivt bidra till förbättrade förutsättningar en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindbruk. Regeringen har nyligen även satt ett mål om ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040.

Örnsköldsviks kommun antog år 2008 en fördjupad översiktsplan för vindkraft. I översiktsplanen pekas 12 områden ut som lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. Planen möjliggör ett byggande av totalt ca 400 vindkraftverk, som skulle kunna producera ca 2 TWh.

I kommunen finns 111 st vindkraftverk i drift och ca 40st är under uppförande.

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: