Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Sällskapsdjur

Du som ägare av ett sällskapsdjur är ansvarig för att de inte blir en olägenhet för människor eller miljön oavsett vilket djurslag det handlar om.

Ansökan om tillstånd för djurhållning

Tillstånd krävs för att hålla vissa djurslag inom detaljplanerat område.
(2 § Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Örnsköldsviks kommun)

De djurslag som kräver tillstånd är:

  • Nötkreatur, häst, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfän som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Ansökan om tillstånd för djurhållning

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver djurhållning ska ansöka om tillstånd för verksamheten (6 kap. 4 § djurskyddslagen). Det omfattar till exempel ridskolor, hund- och kattpensionat, inackorderingsstall, kennlar och zoobutiker. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Hundar

För att inte orsaka olägenhet så är det viktigt att hundbajs plockas upp (och slängs i lämplig soptunna) och att hundar hålls koplade in om vissa områden. Läs mer i Örnsköldsviks kommuns ordningsföreskrifter.

Även en skällande hund kan anses som en olägenhet,t.ex. om det är långa perioder av skällande och/eller om skällandet sker nattetid. Samhällsbyggnadsförvaltningen får varje år in klagomål om hundar som stör närboende genom sitt skällande. Ofta handlar det om hundar i hundgård där det är nära till grannarna.

Klagomål på skällande hundar ska i första hand framföras till hundägaren eller fastighetsägaren för fastigheten där hundarna vistas. Om du inte får något gensvar där kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Katter

Kattägare har ansvar för sin katts välbefinnande och även för de eventuella problem som katten kan orsaka. Om du reser bort måste du se till att någon ser till din katt, då kattens välmående är ditt ansvar. Kattägaren är dock inte skyldig att hålla katten borta från annans egendom.

Klagomål

Det kan vara svårt för kattägare att styra vilka områden som deras katt strövar inom eller vilka områden de anser vara sitt revir, och detta skan skapa obehag för andra. Varje år tar miljö- och hälsoskyddsenheten emot ett antal klagomål på katt-hållningen i kommunen.

Klagomålen gäller bland annat att katterna förorenar på olämpliga ställen, går på parkerade bilar men även att de ibland smiter in i andras bostäder genom tillfälligt öppna dörrar och där smutsar ner eller orsakar allergiska besvär för människor som inte tål pälsdjur. 

En dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt) har fastslagits att myndigheter inte kan ingripa med stöd av miljöbalken vid lösspringande tamkatter, d.v.s. det anses inte som en olägenhet av betydelse.

Om en kattägare missköter sina katter kan det dock vara ett ärende för länsstyrelsens djurskyddsenhet.

OBSERVERA! Du aldrig får lägga ut gift eller på annat sätt skada katter eller andra sällskapsdjur!

Sidan uppdaterades

2020-05-27

Sidansvarig: